Norge: Deltakere fra fem forskjellige nasjoner lærer Falun Gong

Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN) er en frivillig multikulturell organisasjon som fremmer likhet og inkludering i forhold til minoriteter på tvers av etnisitet, religion og kultur. Deltakere fra fem land i organisasjonen lærte om Falun Dafa den 6. april 2018.

Deltakere fra fem land lærer Falun Gong fra utøvere på Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN) den 6. april 2018

Etter at de hadde lært norsk ved LIN i tre måneder, ble Falun Dafa nevnt i en klassediskusjon som fokuserte på helse. Både instruktøren og andre deltakere var nysgjerrige, og det ble derfor arrangert en workshop for folk som ønsket å lære om denne gamle meditasjonsmetoden fra Kina.

Under work-shop’en fortalte en utøver om forbedringen av egen mental og fysisk helse gjennom de siste 20 årene, takket være praktiseringen av Dafa. Hun forklarte at øvelsene forbedrer fysisk helse, mens prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse hjelper med å forbedre ens karakter.

Hun viste deltakerne nettsiden FalunDafa.org og hvordan en kan få tilgang til undervisning på forskjellige språk, inkludert bøker, øvelsesmusikk, så vel som videoer. Ved å følge instruksjonsvideoen lærte de den første, andre og femte øvelsen i Falun Dafa. De sa at de følte seg bra etterpå. Flere ville kjøpe bøkene Zhuan Falun og Falun Gong for å lære meditasjonsmetoden, mens andre ønsket å lese informasjonen og boken på nettsiden.

Neste dag fortalte en deltaker til utøveren at hun hadde sendt informasjon om Falun Dafa til moren i et annet land. “Dette ser fantastisk ut, og jeg håper at hun kan praktisere det også”, sa hun.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/4/19/169424.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/16/在挪威多元文化组织机构介绍法轮功(图)-364186.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.