Sverige: Utøvere i Stockholm informerte om Falun Gong og forfølgelsen i Kina

Regn og kulde stanset ikke Falun Gong-utøverne i Stockholm fra å arrangere aktiviteter for å informere publikum om Falun Gong og forfølgelsen i Kina.

Folk stopper opp og leser informasjon om forfølgelsen i Kina Signering av petisjon for å støtte utøvernes arbeid for å få slutt på forfølgelsen i Kina
Utøver informerer om Falun Gong og forfølgelsen i Kina Folk leser ivrig informasjonsbrosjyren

Utøverne arrangerte aktiviteter en lørdag i desember foran parlamentsbygningen og det kongelige palasset for å informere om den statssanksjonerte stjelingen av organer fra samvittighetsfanger, flest Falun Gong-utøvere, i Kina. De satte opp en stand og informasjonsplakater om den grufulle forfølgelsen i Kina.

Straks etter at utøverne hadde fått opp standen, kom to politimenn. En av dem smilte og sa: ”Protestene deres foran den kinesiske ambassaden er imponerende. Jeg har sett mange av dem.” Han sa at han hadde tillit til utøverne og ønsket dem lykke til.

Mange stanset, leste informasjonsplakatene og -brosjyren, snakket med utøverne og undertegnet petisjonen som fordømte forfølgelsen i Kina.

En mann snakket med utøverne en lang stund etter å ha lest informasjonen. Han hadde vært i Kina, og han ble lei seg da han fikk informasjon om kommunistregimets ødeleggelse av den tradisjonelle, gamle kulturen og om forfølgelsen av Falun Gong som nå har vart i 18 år.

En finsk familie på fire ble sjokkerte da de fikk informasjon om at utøvere i Kina blir drept for organene sine. Familien undertegnet petisjonen og sa de var glade for å få denne sjansen til å gjøre noe meningsfylt før jul.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/12/18/166786.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/17/来自瑞典警察的祝福-祝你们好运-358002.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.