Irland: Elever ved videregående skole fikk informasjon om Falun Gong

Malahide videregående skole i nordre Dublin har invitert frivillige fra Falun Gong-gruppen de siste årene for å lære Falun Gong-øvelsene til elevene.

Elever ved Malahide offentlige skole lærer Falun Gong Elever ved Malahide offentlige skole lærer Falun Gong Elever ved Malahide offentlige skole lærer Falun Gong

Elever i avgangsklassene i den videregående skolen merker presset i forhold til eksamener og opptak til høyere utdanning, og mange foreldre og lærere søker ulike metoder for å hjelpe elevene å lette på stresset.

Nylig delte skolen inn alle elevene som skal ta opptaksprøve til høyere utdanning neste år, i fire grupper for å lære Falun Gong-øvelsene i løpet av to dager. Falun Gong-utøverne orienterte kort prinsippene bak metoden, og de viste øvelsene.

John som er lærer ved skolen, kunne fortelle at han møtte utøverne mens de samlet inn underskrifter på gaten for å stoppe forfølgelsen av denne fredelige gruppen i Kina. Han tenkte at øvelsene er veldig bra for eleven, og han håpet gruppen fortsatt vil komme tilbake hvert år.

Michael som er utøver og har arrangert øvelsene på skolen de siste fire årene, sa han var takknemlig for å kunne gjøre dette. Rektor ved skolen satte pris på gruppens arbeid med å hjelpe studentene.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/12/7/166659.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/5/卡尔加里新闻发布会-呼吁加国总理营救亲人(图)-357511.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.