Etter lang fengselsstraff - utsatt for mer trakassering

Allerede før tidligere lærer Pei Shanzhen ble løslatt fra fengselet, truet myndigheten med å arrestere henne igjen hvis hun fortsatte å anmelde Kinas tidligere diktator Jiang Zemin som startet forfølgelsen av Falun Gong.

Pei som er 72 år, ble løslatt fra Shanghais kvinnefengsel den 13. desember 2016. Hun var blek, tynn og trengte hjelp for å gå.

Hun har tidligere blitt arrestert i 2012 for å ha skrevet brev til sine naboer om Falun Gong og forfølgelsen og ble dømt til fire og et halvt år i fengsel.

Under fengselsstraffen torturerte fengselsmyndigheten Pei og tvang henne til å delta i senteret for hjernevask. De ønsket å tvinge henne til å gi opp Falun Gong.

Pei har vært fengslet i mer enn ti år totalt siden det kinesiske regimet startet forfølgelsen av Falun Gong i juli 1999.

Hun ble arrestert for tredje gang i 2001. Da lånte hun bort en forelesningsvideo om Falun Gong. For dette ble hun dømt til to og et halvt års tvangsarbeid. Hjemmet ble ransaket, og hun ble siktet for å ha forstyrret sosial orden. Dette er en vanlig og plantet siktelse av Falun Gong-utøvere.

Hun ble også i 2005 dømt til en fire år lang fengselsstraff for å ha delt ut informasjonsmateriell om Falun Gong.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2016/12/25/160457.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.