USA: Utøvere fra hele verden i parade

13. mai 2017 er Verdens Falun Dafa Dag og feiring av 25 årsdagen for den offentlige introduksjonen av Falun Dafa. Nesten 10.000 Falun Dafa utøvere fra 57 land deltok i New York og gjennomførte en storslått parade på tvers av Manhattan.

Russiske Falun Gong utøvere i fargerike kostymer. Svetlana er nummer to fra venstre Mikhail, russisk utøver Russisk utøver Sklana Luznina
Utøver Piotr Glowacki (helt til venstre) fra Polen Hanna, en fransk utøver Sør-koreanske utøvere (Chi andre fra høyre)
Utøver fra Senegal Utøver Sarah Mattheson fra New Zealand Style og Liliana fra Frankrike og London

John som arbeider i New York, lærer om Falun Gong En forbipasserene holder en Falun Gong flyer

Utøverne i paraden bar klær som representerte deres respektive etniske grupper eller land. Russiske utøvere bar fargerike drakter. Svetlana, som hadde på seg et rødt og hvitt skjørt, sa: “Jeg kom hit for å feire Verdens Falun Dafa Dag. Jeg har praktisert Falun Dafa i åtte år. Synet mitt på verden har endret seg etter at jeg begynte å praktisere Falun Gong. Jeg har fått bedre relasjoner til folk rundt meg.”

Utøver Mikhail er 48 år. Han sa: “Jeg er heldig som får komme og delta i feiringen. Jeg er også her for å protestere mot Det Kinesiske Kommunistpartiets forfølgelse av Falun Gong i Kina.”

Utøver SklanaLuzina fra Moskva har praktisert Falun Gong i 11 år. Hun sa: “Jeg elsker Falun Gong av hele mitt hjerte. Metoden er grasiøs og har kraftfull energi. Praktisering av Falun Gong kan bedre helsen og heve tankene. Hvis en følger Sannhet, Medfølelse og Toleranse, vil livet bli bra. Relasjonene med andre vil bli bedre.”

Piotr Glowacki er fra Polen. Han sa: “Jeg begynte å praktisere Falun Gong i 2008. Livet mitt er blitt bedre, inkludert i familien, på arbeid og i relasjoner med venner og naboer. Jeg håper at flere kan få kjennskap til fordelene med Falun Gong og nytten av å praktisere det.»

Hanna som bor i Paris, har praktisert Falun Gong i seks år. Hun sa: «Å praktisere Falun Gong har endret meg på alle vis og gjort meg klokere. Jeg har vært vitne til flere undere. Jeg håper at andre vil praktisere og dra nytte av metoden.”

Utøver Chi er fra Sør-Korea. Hun sa: “Jeg hadde mange sykdommer og svært svak. Så fulgte jeg prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse og praktiserte Falun Gong. Alle sykdommene forsvant. Livet mitt ble mye bedre.”

Ei kvinne fra Senegal har praktisert Falun Gong i ti år, og moren har praktisert i ti år. Hun sa: “Jeg er motedesigner. Tidligere så jeg bare overflatisk på tilværelsen. Etter at jeg lærte Falun Dafa, begynte jeg å fokusere mer og mer på den indre, åndelige betydningen. Jeg liker å leve et fredelig liv og ser etter egne problemer og feiltrinn (når jeg møter konflikter). Falun Dafa har endret livet. Jeg kom til New York i dag for å vise verden det vidunderlige i Falun Dafa.”

Sarah Mathesom fra New Zealand deltok i paraden i en etnisk kjole. Hun sa: “Jeg begynte å lære Falun Gong i 2006. Siden har jeg deltatt i hver erfaringsdelingskonferanse i New York og har deltatt i Verdens Falun Dafa-feiringer. Når jeg står her, føler jeg et sterkt energifelt som er harmonisk og medfølende.”

Tilskuere kommenterte Falun Gong Paraden
Liliana og Style er mor og datter fra Frankrike og London. Den 12. mai var Liliana sin fødselsdag. Hun så paraden på Manhattan og sa: “Vakker! Så fredfull, så fantastisk.”

De fortalte at det var første gang de hørte om Falun Gong og ønsket å lese mer om metoden på nettet.

John som bor i New York, så paraden og snakket med en utøver for å få informasjon om Falun Gong og årsakene til at metoden blir forfulgt i Kina. Han sa at det var første gang han så paraden, selv om han hadde lest nyheter om Falun Gong tidligere. Han sa det var uforståelig at Det kinesiske kommunistpartiet kunne forfølge en slik fredelig gruppe.

En forbipasserende sa: “Jeg tror på Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Forfølgelsen er grufull. Å avsløre forfølgelsen er det første en må gjøre. Jeg støtter Falun Gong.”

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/16/163853.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/14/让法轮大法传遍世界每个角落(图)-348073.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.