Forteller fra sju års fengsel

En Falun Gong-utøver i byen Hegang ble ransaket da hun tok et tog i mai 2016. Zhuan Falun (hovedboken i Falun Gong) ble konfiskert.

Arrestasjonen vakte vonde minner fra et lengre fengselsopphold som Qi Xinping opplevde fra 2008 til 2015. Hun ble arrestert i 2008 fordi hun prøvde å hjelpe en Falun Gong-utøver. Utøveren var tvunget til å bo borte fra hjemmet for å unngå å bli arrestert fordi han nektet å gi opp sin overbevisning.

Qi praktiserer Falun Gong, som er en åndelig metode og som forfølges av Det kinesiske kommunistregimet. Hun sier at ekteskapet hennes ble reddet og at hun fikk tilbake helsen på grunn av Falun Gong. Hun tviler aldri på om hun skal informere folk om forfølgelsen eller hjelpe medutøvere på alle mulige måter og sikre deres rett til trosfrihet.

Qi ønsker å fortelle om forfølgelsen og det hun har opplevd i håp om at offentligheten ser hvordan uskyldige mennesker i Kina blir tvunget til å betale en høy pris for å praktisere og være tro mot sin overbevisning.

Qis personlige opplevelser
“Jeg ble arrestert i 2008 fordi jeg hjalp en medutøver å finne et sted å bo. Det lokale politiet ransaket hjemmet mitt og konfiskerte PC’en, skriveren, Falun Gong-bøker og andre personlige verdisaker. De avhørte meg og torturerte meg på politistasjonen.

Jeg ble slått, fikk elektriske sjokk, ble slått med PVC-rør, bundet og tvunget til å stå i lange perioder. To dager ble jeg bundet til en stol uten å få mat eller drikke. Jeg fikk verken sove eller bruke toalettet under denne torturen.

Politiet sendte meg senere til Hegang internering nr 2. Der fikk jeg hver dag for lite mat, og maten var så vidt kokt. Suppen inneholdt ofte søle og fluer.

Flere måneder senere fikk jeg en dom på sju år i retten i Xingshan. Arbeidsgiveren min, Xingshan distriktsregjering, sa meg opp kort til etterpå.

Overført til Heilogjiang provinsens kvinnefengsel i mai 2009
Flere kameraer ble satt opp for å følge meg døgnet rundt. De prøvde å tvinge meg til å se på videoer som rakket ned på Falun Gong og å få meg til å skrive under erklæringer mot Falun Gong. Da jeg nektet, tvang de meg til å stå helt stille over lang tid. I disse periodene begrenset de antall ganger jeg kunne drikke vann, spise, vaskee meg og bruke toalettet.

De flyttet meg til en annen avdeling fire måneder senere. Jeg ble tvunget til å arbeide lange dager, uten lønn. Jobben besto av å lage blant annet bomullspinner og sy hatter. Noen ganger besvimte jeg av utmattelse.

Fengselsdirektøren instruerte vokterne og de innsatte til å få Falun Gong-utøverne til å ta avstand fra metoden. De tilbød forfremmelse og tidsreduksjon som gikk med på det. Da jeg nektet å frasi meg Falun Gong, ble jeg mål for forskjellige former for tortur og overgrep.

Løslatelsen i 2015 ga meg ikke mye pusterom. En togtur i mai 2015 endte med at jeg ble tatt igjen. Selv om jeg ikke ble arrestert, ble boken min, Zhuan Falun, konfiskert.

Jeg undrer når Falun Gong-utøvere vil bli i stand til fritt å følge sin overbevisning i Kina?”

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/4/17/162875.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.