Belgia: Fredelig demonstrasjon ved den kinesiske ambassaden

Falun Gong-utøvere i Belgia samlet seg foran den kinesiske ambassaden for å minnes den fredelige demonstrasjonen 25. april 1999 i Beijing og for å fordømme det kinesiske regimets forfølgelse. Utøverne krevde at de som startet forfølgelsen, måtte stilles for retten.

Utøvere ved den kinesiske ambassaden

Forfølgelsen av Falun Gong-utøvere i Kina startet i 1999. Over 10.000 utøvere arrangerte en fredelig demonstrasjon i Beijing den 25. april 1999 for å kreve løslatelse av en rekke medutøvere som var blitt ulovlig fengslet i Tianjin noen dager tidligere.

Utøverne i Belgia gjorde øvelsene sammen om morgenen. På de store informasjonsplansjene stod det blant annet: “Til minne om 18-årsdagen for den fredelige 25. april-protesten”, “Falun Gong er bra” og “Stopp forfølgelsen av Falun Gong”. De delte ut informasjonsbrosjyrer til forbipasserende.

Nico som arrangerte den fredelige demonstrasjonen, kunne fortelle at flere og flere mennesker kjenner til Falun Gong og forfølgelsen i Kina på grunn av at utøvere verden over de siste 18 årene har informert folk om forfølgelse, tortur og organhandel i Kina. Han fortalte videre at slike arrangementer som dette, vil stadig dukke opp helt til forfølgelsen opphører.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/4/30/163030.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.