Romania: Markerte 18-årsdagen for den fredelige demonstrasjonen 25. april 1999 i Beijing

Forfølgelsen av Falun Gong-utøvere i Kina startet i 19999. Over 10.000 utøvere arrangerte en fredelig demonstrasjon i Beijing den 25. april 1999 for å kreve løslatelse av en rekke medutøvere som var blitt ulovlig fengslet i Tianjin noen dager tidligere.

Utøvere foran den kinesiske ambassaden i Romania protesterer mot KKP’s forfølgelse av Falun Gong

Denne demonstrasjonen i Beijing blir minnet hvert år av Falun Gong-utøvere over hele verden. I Romania protesterte de mot Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) pågående forfølgelse av Falun Gong.

Protest foran den kinesiske ambassaden i Romania
Falun Gong-utøvere i Romania arrangerte en fredelig demonstrasjon foran den kinesiske ambassaden den 25. april 2017 for å informere rumenerne om KKP’s pågående forfølgelse i Kina.

Utøverne hang opp plakater med informasjon om Falun Gong og forfølgelsen, viste øvelsene og delte ut informasjonbrosjyrer. Mange forbipasserende stoppet opp for å ta med seg en brosjyre og lese informasjonen.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/4/30/163030.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.