Latvia (3):Forelesning om organhandel i Riga

Matas og Kilgour arrangerte et møte i Rigas jødiske menighet 12. januar 2017 i Riga Ghetto og Latvisk Holocaust museum. Representanter fra museet og andre inviterte gjester deltok på arrangementet. Besøkende skjønte av resultatet av etterforskningen at tvungen organhøsting i Kina virkelig skjer og at organer for transplantasjoner primært fjernes fra Falun Gong-utøvere. Et forsiktig estimat på antall slike transplantasjoner utført i Kina ligger på omlag 60.000 til 100.000 årlig.

Matas og Kilgour på møtet med jødiske museets styrer, rabbi Menahemu Barkahanu

Radiokanalen “Mix FM” sendte et intervju med David Kilgour og David Matas torsdag den 12. Januar 2017. Intervjuet er tilgjengelig.

David Kilgour foreleste lørdag kveld på museet i Riga sentrum. Forelesningen var åpen for publikum og ble også sendt direkte på nettet.

Etterforskningen fortsetter til tross for KKP’s trusler
Etter forelesningen spurte en tilskuer blant publikum om etterforskerne var klar over mulige trusler fra KKP under etterforskningen og om de noensinne hadde tenkt å avlyse granskningen. Svaret var at de hadde fått flere direkte trusler. Men tanken på å oppgi etterforskningen hadde aldri falt dem inn, fordi sammenliknet med de enorme probelemene som samvittighetsfangene står ovenfor i Kina, er truslene mot de som etterforskere, relativt små.

Både Kilgour og Matas kunne fortelle at de var fast bestemt på å fortsette sitt arbeid for å hjelpe mennesker i Kina som brutalt myrdes bare fordi de velger å følge Falun Gongs prinsipper: Sannhet-Medfølelse-Toleranse.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/1/29/161844.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.