72 år gammel utøver internert i over hundre dager

You Xiuying som er 72 år, ble arrestert av offiserer fra Putuos distrikts sikkerhetsavdeling om morgenen den 26. august 2016. Hjemmet hennes ble ransaket, og de personlige eiendelene, inkludert mange Falun Gong bøker, konfiskert. Hun har sittet i Putuo interneringssenter i over hundre dager.

Offiserer fra Putuo lokale sikkerhetsavdeling startet saken og overførte den til Putuo påtalemyndighet. Det ble leid inn en advokat for å forsvare henne.

You har tidligere vært dømt til tvangsarbeid to ganger for sin tro på Falun Gong.

Den yngre søsteren, You Xiuyun, ble internert en gang i 2006. You dro til interneringssenteret for å kreve at søsteren ble løslatt, men ble satt i forvaring i stedet og senere dømt til ett års tvangsarbeid.

You Xiuying hadde dårlig helse før hun begynte å praktisere Falun Gong. Hun hadde hepatitt B, fordøyelsesproblemer og magesår.

You forsøkte å leve ifølge prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse i hverdagen etter at hun begynte å praktisere Falun Gong, og sykdommene forsvant raskt. Familie og venner bemerket at hun var mer vennlig, mer tålmodig og respektfull, og hun tok bedre vare på søsknene.

Den 78 år gamle ektemannen har dårlig helse og er avhengig av henne. Han har gjennomgått en lymfeknuteoperasjon, hadde blødende magesår og hjerteproblemer. Han har vært på sykehuset seks eller syv ganger og var i en kritisk forfatning hver gang.

Fordi You er arrestert, har ektemannen hatt problemer med å ta vare på seg selv.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/1/4/161009.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.