Lativa (2): 250 drepes daglig for organer i Kina

Kilgour påpekte under presentasjonen at hver dag i Kina blir rundt 250 mennesker, primært samvittighetsfanger (ikke kriminelle) drept for sine organer. De fleste er Falun Gong-utøvere, men også tibetanere, uighurere og kristne. Matas sa at han nå har møtt Falun Gong-utøvere i 50 land, og at de er lovlydige borgere; det stikk motsatte av hvordan Falun Gong demoniseres av Det kinesiske kommunistpartiet.

Kilgor og Matas i Latvia. En presentasjon om organhandel i Kina

Matas påpekte at en resolusjon fra Europa-parlamentet i 2013 ber om at EU medlemstater skal ta opp saken om organhøsting i Kina, åpent fordømme organhøstingen og informere borgere som reiser til Kina, om saken. Han påpekte også at grunnloven i Latvia sier at det Latvia fordømmer forbrytelser gjort av kommunistregimer. Han prøvde å fortelle publikum at de akkurat nå hadde diskutert nettopp forbrytelser til kommunistregimet i Kina.

Han sa videre at vi vet ikke om folk fra Latvia reiser til Kina for å få et nytt organ (organtransplantasjonsturisme) eller hvor mange det eventuelt er som gjør det. Han diskuterte den latviske regjeringens kunngjøring om å bli med i Europarådets konvensjon imot ulovlig smugling av menneskeorganer, og han bemerket at det ligger mye arbeid framover for å tilpasse nasjonale lover inn i konvensjonen.

Matas sa at negativ publisitet i utlandet gjør den kinesiske regjeringen ukomfortabel. Han sa videre at hvis til og med et lite land som Latvia, fordømte organhøsting fra Falun Gong-utøvere i Kina, så ville det hjelpe den kinesiske regjeringen i å innse at de virkelig ikke kan fortsette å utføre slike forbrytelser. Fordømmelse fra Latvia vil bidra til raskere å stoppe organhøstingen. Han la vekt på at Latvia er godt posisjonert til å ta et slikt standpunkt fordi det har tidligere konfrontert og stått imot forbrytelser til kommunistregimer.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/1/29/161844.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.