Latvia (1): Diskusjon om organhøsting

Tidligere canadisk statssekretær for Asia-Stillehavet, David Kilgour, og menneskerettighetsadvokat David Matas deltok på en serie møter fra 11. til 15. januar 2017 i Latvias hovedstad Riga. Samlingene hadde som mål å informere det latviske folk om den statssanksjonerte organhøstingen fra levende samvittighetsfanger i Kina; spesielt Falun Gong-utøvere. I møter med politikere diskuterte de to forsvarerne av menneskerettigheter hvordan lovgivning kan hjelpe med å få en slutt på den pågående forfølgelsen i Kina.

Kilgour (nr to til venstre) og Matas (til høyre) ved parlamentet i Latvia

I det siste tiåret har Kilgour og Matas gjort undersøkelser vedrørende tvungen organhøsting i Kina. I 2006 publiserte de sin første rapport, ”Bloody Harvest”, som de ble nominert til Nobel fredspris for. I samarbeid med Kina-ekspert og journalist Ethan Gutman har de laget en oppdatert undersøkelsesrapport, “Bloody Harvest/The Slaughter”. En oppdatering ble publisert sommeren 2016. Denne rapporten inneholder nye bevis på Det kommunistiske partiets (KKP’s) grusomheter.

Presentasjon i parlamentet
Kilgour og Matas holdt en forelesning med tittelen ”Vedrørende organhøsting i Kina og forholdet til resten av verden” den 11. januar 2017 ved parlamentet, Saeima, i Latvia. Deltakerne under samlingen var medlemmer av parlamentet og andre som var opptatt av menneskerettigheter.

Det ble også arrangert møter i Utenriksdepartementet og Justisdepartementet, så vel som med flere fagfolk som har mulighet å hjelpe og fremme positive endringer i denne saken gjennom sitt daglige arbeid.

Alle land blir oppmuntret til å hjelpe med å få en slutt på denne tvungne organhøstingen i Kina via lovgivning, slik det allerede er gjort i Israel, Taiwan og Spania.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/1/29/161844.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.