Kvinne stilt for retten for sin overbevisning

En innbygger i Laiyuan fylke ble stilt for retten den 23. desember 2016 for å ha brukt en åndelig metode (Falun Gong) for å underminere håndheving av loven. Dette er en standard påstand, brukt av det kinesiske kommunistregimet, i forsøk på å ramme og fengsle Falun Gong-utøvere.

Zhang Xiaofens advokat argumenterte med at ingen lov i Kina kriminaliserer Falun Gong og at klienten ikke burde vært arrestert for å utøve sin konstitusjonelle rett til tros- og pressefrihet.

Aktoratet hadde ikke noe svar da de ble presset av advokaten å spesifisere hvilken lov Zhang hadde brutt.

Zhang ble dradd ut av boligen sin klokken 05.00 den 5. august 2016 sammen med tre overnattingsgjester som alle praktiserer Falun Gong. I anklagen ble det hevdet at den private sammenkomsten med andre utøvere ”forstyrret samfunnsorden.”

Advokaten hennes argumenterte med at slike private sammenkomster er lovbeskyttet og at det å utpeke en Falun Gong-utøvers sammenkomst er diskriminering av den åndelige metoden Falun Gong.

Påtalemyndigheten la fram et “nøkkelvitne”, partisekretær Li Zixian i Laiyuan fylke. Li så at Zhang og en annen utøver snakket med folk om Falun Gong ved en lokal turistattraksjon. Li beordret arrestasjon av den andre utøveren, som snakket direkte til ham. Sekretær Li var selv ikke til stede i retten for å overvære kryss-eksaminasjonen.

Zhang dro til politistasjonen for å forhøre seg om den arresterte utøveren, men tjenestemann Zhang Fang nektet å høre på hennes forklaring på hvorfor forfølgelsen av Falun Gong-utøvere er feil. Noen dager senere ble Zhang arrestert hjemme. Advokaten argumenterte med at arrestasjonen var politiets gjengjeldelse mot hans klient.

Akkurat som sekretær Li, var tjenestemann Zhang satt opp som vitne, men møtte ikke opp i retten.

I anklagen var det listet opp en skriver og andre gjenstander som ble konfiskert i Zhangs bolig. Det var dette som var bevis mot henne. Advokaten argumenterte med at politiet ikke fant en skriver i boligen, men han innrømmet at klienten hans var i besittelse av Falun Gong-materiell. Dette var hennes rettmessige eiendeler og forårsaket andre ingen skade eller underminering av loven, mente advokaten.

Advokaten krevde frifinnelse, men dommeren utsatte høringen uten domsavsigelse.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2016/12/30/160561.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.