Tjekkia: Informasjon om forfølgelsen av Falun Gong i Kina

Falun Gong-utøverne i Tjekkia arrangerte aktiviteter den 31. desember 2016 ved Karlsbroen. De ønsket å informere om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse av metoden. Mange turister besøker Praha og Karlsbroen. Denne broen går de fleste over for å besøke Prahas slott og presidentpalass.

Falun Gong-utøverne delte ut informasjonsmateriell og informerte om forfølgelsen i Kina Falun Gong-utøvere viser de fem øvelsene Turister signerer petisjonen med krav om en slutt på det kinesiske regimets organhøsting

Utøverne satte opp informasjonsplakater og informasjonsmateriell om Falun Gong og forfølgelsen i Kina på engelsk, tysk og fransk. De samlet inn underskrifter til støtte for Falun Gong-utøvernes arbeid med å få en slutt på forfølgelsen og KKP’s statligorganiserte organhøsting av samvittighetsfanger, de fleste Falun Gong-utøvere.

Falun Gong ble offentliggjort i 1992 og spredte seg raskt i Kina på grunn av de helsebringende effektene og gode, moralske prinsippene. Nærmere 100 millioner mennesker praktiserte Falun Gong i Kina før forfølgelsen startet i 1999. Denne fredelige metoden fanget oppmerksomheten til det totalitære kommunistregimet. Jiang Zemin som da var leder av KKP, fulgte med Falun Gongs popularitet. Besatt på å opprettholde kontroll over landet startet han forfølgelsen av Falun Gong i 1999. Han misbrukte sin makt og startet den statlig-sanksjonerte forfølgelsen.

Utøverne i Tjekkia krevde at Jiang skulle stilles for retten. Noen utøvere viste de fem Falun Gong-øvelsene, og andre utøvere delte ut informasjonsmateriell til turister. Kinesiske utøvere snakket spesielt med turister fra deres eget hjemland og informerte om Falun Gong og forfølgelsen. Turistene fra Kina var interessert i å lære om Falun Gong og forfølgelsen. De lyttet interessert til utøverne.

Mange turister tok bilder av utøverne som viste øvelsene, og noen tok bilder av plansjene. Flere kinesiske turister ble tydelig rørt. Fire turister meldte seg der og da ut av KKP og dets tilstøtende organisasjoner, og mange tok imot informasjonsmateriell om Falun Gong.

En kinesisk turist sa: “Jeg vil lese gjennom dette når vi er tilbake på hotellet. Takk for at dere gir oss informasjon om Falun Gong og forfølgelsen. Vi får ikke informasjon om dette i Kina.”

To turister fra Malaysia signerte petisjonen etter å ha fått en kort informasjon om forfølgelsen i Kina.

To kinesiske studenter fra Finland lyttet til en utøvers forklaring. En av dem sa: ”Vi vet at Falun Gong er bra. Bestefaren min ble drept av KKP. Familien min hater partiet og har aldri vært tilsluttet dets organisasjoner.”

En sa før han gikk: ”Vær snill og gi meg mer informasjonsmateriell. Jeg vil lese det på hotellet.”

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/1/8/161060.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/7/辞旧迎新-捷克学员在景点讲真相-340567.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.