Hvorfor tar kineserne avstand fra Kommunistpartiet?

Du har kanskje lest historier på nettsiden Minghui om at kinesere frasier seg sitt medlemsskap i Kommunistpartiet. De fleste gjør det i Kina, mens andre tar valget når de besøker andre land.

Etter at boken ”Ni kommentarer om Kommunistpartiet” ble publisert i 2004, har rundt 200 millioner kinesere frasagt seg sitt medlemsskap i partiet og dets tilhørende organisasjoner.

Hvorfor tar kinesere avstand til kommunistorganisasjoner?
Det er tre kommunistorganisasjoner i Kina: Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) for voksne, Ungdomsligaen for tenåringer og De unge pionerene for skoleelever.

For de som vokser opp på fastlandet, er det forventet at de blir med i De unge pionerene og Ungdomsligaen når de kommer i passende alder. Medlemskap er obligatorisk av praktiske årsaker. De som ikke ønsker å bli med i partiet, blir utsatt for gruppepress.

Mange melder seg inn i KKP når de blir voksne av den enkle grunn at det åpner opp for en karriere. Majoriteten av KKP-medlemmene melder seg inn i partiet på universitetet eller på arbeidsplassen. Bare en liten del av elevene ved videregående skoler melder seg inn i KKP før de tar eksamen.

Hva skjer ved innvielsesseremonien
Ritualet inkluderer at det kommende medlemmet løfter høyre hånden og sverger på å vie hans/hennes liv til å ”sloss for kommunismen”. Eden for å bli med i KKP inkluderer å være ”forberedt på å ofre alt for partiet” og å ”aldri bedra partiet”.

Folk tenker vanligvis ikke så mye over disse ordene, ettersom de har sett eller hørt disse mantraene repetert ofte, som en del av propagandaen de har blitt overstrømmet av gjennom hele livet.

Hvorfor velger de å forlate partiet
Den enkelte har forskjellige grunner for å gå ut av KKP, og Falun Gong-utøvere som på frivillig basis bruker tid på å hjelpe kinesiske besøkende på turiststeder, har funnet flere årsaker.

Mange vet at KKP er svært korrupt, og de skammer seg over å være en del av det. Etter å ha fått informasjon om forfølgelsen av Falun Gong, og spesielt KKP’s drap på Falun Gong-utøvere (samvittighetsfanger) for å høste organene deres, tror de at partiet vil møte karmisk tilbakebetaling for sine forbrytelser (som uttrykket: ”det som sendes ut, kommer tilbake”).

For å styre klar av KKP’s ansvarliggjøring og unngå å være medlem av partiet, velger mange kinesere å eliminere tilknytningen til partiet.

For de som ikke husker hva de har sagt da de gikk inn i de kommunistiske organisasjonene, minner Falun Gong-utøverne dem på at eden de ga om å vie sitt liv til partiet, ikke lettvint kan utslettes bare fordi de har stanset å betale partiavgiften eller tror at de har passert aldersgrensen for Unge Pionerer og/eller Ungdomsligaen.

Hvis det var en handling og prosess for å melde seg inn i partiet, må det også være en formell måte å fraskrive seg medlemskapet. Ellers vil eden fortsatt være gjeldende.

Hvorfor Falun Gong-utøverne er involvert
Mange Falun Gong-utøvere bruker frivillig tid på turiststedene og/eller ringer til Kina for å hjelpe mennesker med å forlate partiorganisasjonene.

Disse utøverne har gjennomskuet den sanne naturen til KKP og ønsker å hjelpe andre med å fri seg fra partiets tankekontroll, der eden spilte en viktig rolle da de gikk inn.

Kinesiske turister har fortalt utøverne at de kastet av seg en byrde og at de fikk en indre fred etter å ha forlatt partiet. Spørsmålet om å holde løfter og den bindende naturen som eden har, har alltid vært en viktig del av kinesisk kultur. De som forlater KKP-organisasjonene, føler ofte en slags lettelse ved å kutte båndene til organisasjonen som går mot mange vanlige moralprinsipper.

Hvordan forlate KKP
For å forlate KKP-organisasjonene finner folk fram til Epoch Times’ nettside: http://tuidang.epochtimes.com og publiserer en nettbasert bekreftelse. De mottar da et sertifikat og et unikt sertifikatnummer etter at de har gjort det.

For de som forlater KKP på turiststedene eller over telefonen, hjelper de frivillige Falun Gong-utøverne som ringer dem, med å fullføre prosessen. De kan velge å forlate partiet enten med sitt reelle navn eller et fiktivt navn.

Oversatt etter: http://en.minghui.org/html/articles/2015/3/17/149368.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.