Støttende røster

 • Belgia: Kinesiske turister får høre om forfølgelsen av Falun Gong i Kina

  Hver lørdag i sommer arrangerte belgiske Falun Gong-utøvere stand på det mest travle stedet i Brussel. De leverte ut materiale og snakket med forbipasserende om alle fordelene med å praktisere Falun Gong. De snakket også med folk om brudd på menneskerettigheter som Det kinesiske kommunistpartiet begår mot Falun Gong.
 • Falun Gong-samling for å stoppe Det kinesiske regimets største menneskerettighetsbrudd.

  I anledningen av ASEM 8-møtet 4. og 5. oktober og EU-Kina toppmøtet 6. oktober i Brussel bad ”Den europeiske Falun Dafa-foreningen” de deltagende statsoverhodene og EU om å bruke anledningen til å oppfordre kinesiske myndigheter til å løslate alle Falun Gong samvittighetsfanger og gjøre slutt på Det kinesiske kommunistregimets systematiske kampanje av undertrykkelse, vilkårlig fengsling og tortur.
 • Belgia: Samling mot KKPs (Det kinesiske kommunistpartiets) forfølgelse under EU-Kina toppmøte

  Direktør for ”Human Rights Without Frontiers International”, Willy Fautre, sa at Falun Gong utøvere sannelig var hovedofre for KKPs regime. Mange er døde som følge av forfølgelsen. Han sa at EU ikke skulle glemme deres prinsipielle verdier om demokrati, lovlig institusjon og menneskerettigheter og at de burde hjelpe de som deler og verner om disse verdiene.
 • Tyskland: Kinesiske turister melder seg ut av KKP (Det kinesiske kommunistpartiet) i München

  ”Servicesenteret for Utmelding av Det kinesiske kommunistpartiet” arrangerte aktiviteter i sentrum av München den 18. september for å støtte 80 millioner kinesere som har meldt seg ut av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) og deres assosierte organisasjoner.
 • Taiwan: Yang Song som er en av lederne innen KKP (Det kinesiske kommunistpartiet), møter protester over alt hvor han drar i Taiwan

  Yang Song reiste fra Hualian i Tailuge til Yilan. Fakun Gong-utøvere holdt en serie med demonstrasjoner langs hele veien. De fulgte Yang Songs bilkortesje. I en bil var det montert et høyttaleranlegg der de ropte ut: ”Yang Song, du vil bli saksøkt. Du har brutt menneskerettighetene. Slutt å forfølge Falun Gong.”
 • Utøvere appelerer for Falun Gong i Oslo sentrum

  Det var en stand på et meget sentralt sted i Oslo. Mange folk passerte og tok imot informasjon fra kl 12 - 16. Ganske mange signerte petisjonen med budskapet: "11 års forfølgelse av Falun Gong i Kina: Stopp tortur og drap - signer petisjonen!"
 • Opplysning om Falun Gong og forfølgelsen av utøvere i Kina på Alternativmessen i Stavanger

  Falun Gong gruppen i Stavanger deltok på en helsemesse for å informere om Falun Gong og opplyse om den 11 år lange forfølgelsen av Falun Gong utøvere som skjer i Kina i dag. I tillegg fikk de tildelt tid til å holde kurs der de viste øvelsene.
 • Sverige: Samling i Stockholm minner de som ble offer for kommunismen

  Den svenske organisasjonen “Opplysning om kommunismen” (NGO) holdt sin årlige samling i Stockholm den 23. august for å minnes de som ble offer for kommunismen, nazismen og andre diktaturer. Mange statsoffiserer deltok i samlingen og holdt taler.
 • Finland: Introduksjon av Falun Dafa på Kunstnatt i Helsinki

  Falun Gong utøvere deltok på den 21. Helsinki ”Kunstnatt” den 27. august. Der viste de skjønnheten i Falun Dafa i Hesperian parken i sentrum. De satte også fokus på KKP (Det kinesiske kommunistpartiet) sine forbrytelser, og de oppfordret folk til kollektivt å hjelpe til med å stanse brudd på menneskerettigheter mot Falun Gong i Kina. Flere som så øvelsene, ønsket å lære mer om Falun Gong.
 • Tyskland: Falun Dafas Informasjonsdag i Regensburg

  Falun Dafa utøvere satte i gang en ”informasjonsdag” en dag hver uke over to måneder i Regensburg i Tyskland. Regensburg er en historisk by ved bredden av Donau. Mange forbipasserende stoppet for å lese informasjonsplakatene om Falun Dafa og Det kinesiske kommunistpartiets(KKPs) brudd på menneskerettigheter.
 • Tyskland: Informerer om forfølgelsen av Falun Gong under Wagner Operafestivalen

  Tyske Falun Gong utøvere gjennomførte aktiviteter for å informere om forfølgelsen av Falun Gong under den 99. Wagner Operafestivalen, også kjent som Bayreuth festivalen. Foran rådhuset i sentrum av Beyreuth satte utøverne opp informasjonsplakater der en kunne lese: ”Disse forbrytelsene skjer i Kina nå…”. Både turister og lokalbefolkningen stanset for å se og høre mer.
 • Polen: Folk i de tre byene Gdansk, Sopot og Gdynia er ivrige etter å lære om Falun Gong

  Polens tre havnebyer Gdansk, Sopot og Gdynia ligger tett nok til at de ofte blir sett på som et tredelt byområde. De er viktige havnebyer, men de er også populære turistmål. Den 7. august 2010 deltok utøvere fra hele landet sammen med lokale utøvere i to dagers aktiviteter.
 • Belgia: Promoterer Falun Dafa ved Den internasjonale messen i Middelkerke

  Lørdag den 31. juli 2010 ble det holdt en internasjonal messe ved torget Epernay i sentrum av byen Middelkerke i Belgia. Boder ble satt opp for å selge kunst og håndverk, vise frem aktivitetene til non-profit organisasjoner og presentere forskjellige dansestiler. Den belgiske Falun Dafa foreningen var også med på messen for å introdusere praksisen. Tusenvis av gjester besøkte messen.
 • Russland: Eksponerer forfølgelsen av Falun Gong i Kina

  Forfølgelse av Falun Gong i Kina har vart i over 11 år. Russiske Falun Dafa utøvere organiserte en rekke aktiviteter i forskjellige byer rundt om i landet for å la russere få vite mer om forfølgelsen, fortelle om Det kinesiske kommunistpartiets (KKPs) grusomme menneskerettighetsbrudd og for å ønske en slutt på forfølgelsen.
 • Nederland: Bringer Falun Dafa til byen Delft

  Den 31. juli 2010 promoterte Falun Gong utøvere Falun Dafa i byen Delft sør i Nederland. De ønsket å fortelle om forfølgelsen i Kina. Hendelsen tiltrakk oppmerksomhet fra forbipasserende, og mange folk stoppet for å stille spørsmål og lese informasjonsplakater.