Russland: Utøvere introduserte Falun Dafa på en helse-messe i St. Petersburg

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Falun Dafa-utøvere i St. Petersburg i Russland deltok igjen på helsemessen ved Eurasias store utstillingssenter den 7.-11. april 2021. Helsemessen var godt besøkt, til tross for restriksjoner på grunn av pandemien.

Skjermen i hoved-hallen sendte kontinuerlig en kort video der grunnleggeren av Falun Dafa, Li Hongzhi, presenterte meditasjonsmetoden. Utøverne viste de fem øvelsene hver dag og arrangerte danseforestilling to ganger på messens hovedscene. Den fremførte dansen bar navnet «Xun Nan»; på norsk «Å lide martyrdød». Dansen var koreografert til minne om utøvere som mistet livet på grunn av Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse. Utøverne fortalte besøkende på messen at Kinas eldgamle kultur blir forfulgt av KKP. Flere stoppet for å få informasjon og applauderte danseforestillingen på det varmeste.

Utøverne viser øvelsene hver dag på scenen under helsemessen i St. Petersburg den 7.-11. april Utøvere fremfører en dans om forfølgelsen

Messedeltakere ønsker å få mer informasjon om Falun Dafa Utøverne viser øvelsene ved hovedinngangen Falun Gong-standen på helsemessen ved Eurasias store utstillingssenter

Utøverne har alltid gjort et godt inntrykk hos messearrangørene. Denne gangen tillot de at utøverne hang opp en ekstra stor plakat med informasjon om Falun Dafa. De ga også utøvere tillatelse å vise øvelsene like ved messens hovedinngang to ganger per dag.

Mange av messedeltakerne var interessert i Falun Dafa og kom bort til standen for å få mer informasjon. Da de ble fortalt at Falun Dafa kan hjelpe å få en bedre moral og helse, tok de velvillig imot informasjonsmateriell. Flere ønsket å lære meditasjonsmetoden og spurte hvor nærmeste øvingssted var.

Elisabeth som er fra St. Petersburg, sa at øvelsene berørte henne dypt. Hun ønsket å finne nærmeste park for å lære øvelsene. Elisabeth sa at hun ville ta med seg venner fordi de alle ville bli både bedre mennesker og mer sunne.

En studentgruppe fra teknologisk universitet som er medlemmer av «livsenergi-bevegelsen», stoppet opp for å se på visningen av øvelsene. De leste informasjonsmateriell og snakket med utøverne. Noen av dem startet umiddelbart å gjøre øvelsene sammen med utøverne.

Victor Alexandrovich som hadde en kalligrafi- og malestand på messen, kom flere ganger for å se utøverne som viste øvelsene. Han diskuterte effekten av positiv energi på mennesker og ønsket utøverne lykke til fra dypet av sitt hjerte.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/20/191963.html
Kinesisk versjon:
https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/15/俄罗斯圣彼得堡学员在健康展期间介绍法轮功-423390.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.