Tyskland: «Folk må si nei til det kinesiske regimet»

Falun Dafa-utøvere i Tyskland arrangerte en informasjonsdag på Dreifaltigkeitsplatz i Landshut i delstaten Bayern den 28. februar 2021. Byen er den største byen sør i Bayern.

De satte opp stand, viste Falun Dafa-øvelsene og snakket med folk om den pågående forfølgelsen i Kina, samtidig som de krevde en slutt på den brutale forfølgelsen.

Falun Gong-utøvere arrangerer en informasjonsdag i Landshut den 28. februar 2021 Utøverne viser Falun Dafa-øvelsene ved arrangementet i Landshut
Falun Gong-standen i Landshut med mange aktiviteter Forbipasserende lærer om Falun Dafa og signerer petisjon som krever en slutt på forfølgelsen i Kina

Viktig med moralske prinsipper
Et middelaldrende par leste informasjons-plakatene om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse av Falun Dafa. De så også på utøverne som gjorde Falun Gong-øvelsene. En utøver fortalte dem om de helsemessige fordelene med metoden og informerte om den 21. år lange forfølgelsen i Kina. Ektemannen signerte deretter petisjonen som krever en slutt på KKP’s tvungen organhøsting fra levende Falun Dafa-utøvere.

Mannen ønsket å vite hvordan meditasjonen kunne forbedre kropp og sinn. Etter informasjonen ble han veldig interessert og spurte hvor nærmeste øvingssted var. Han ble likevel forferdet da han fikk informasjon om forfølgelsen av Falun Dafa og at noe så forferdelig som tvungen organhøsting skjer i dag i den moderne verden.

Utøveren forklarte at det er viktig med moralske verdier og mente at mange tror at katastrofer er forbundet med samfunnets moralske fall. Mannen sa at han trodde på et tradisjonelt samfunn og visste at slike hendelser ikke er tilfeldige.

Utøveren fortalte at han hadde vokst opp i det tidligere Øst-Tyskland og visste hvor elendig livet var under kommunismen. Mannen sa at han også hadde mange venner fra tidligere Øst-Tyskland som hadde fortalt om lignende opplevelser.

Han mente at folk må ta avstand fra KKP for å få en bedre fremtid. Han roste utøverne som «bærebjelken i samfunnet» og ønsket de lykke til.

Kraften til å være god
To unge menn snakket med en utøver. Etter at de fikk informasjon om forfølgelsen og mishandlingen av utøvere i Kina, signerte de petisjonen og tok avstand fra KKP. En av de unge mennene som kom fra Latin-Amerika, sa at han hadde sett hvordan et kommunist-regime misbruker sin makt og mishandler folk. Han følte at KKP var for mektig og at det vil bli vanskelig å finne en løsning for å endre samfunnet til det bedre.

Utøveren sa at hun trodde på troens kraft. Før Berlin-murens fall i 1989 var det få som trodde at det noen gang kunne skje. «Så lenge vi verdsetter godhet og følger vår samvittighet, vil flere bli inspirert og avvise det negative. De guddommelige følger også med og hjelper oss», sa hun.

De unge mennene var enige og sa at mangel på tro er et viktig tema i dagens samfunn. En av dem sa at samtalen med utøveren hadde rørt ham. «Jeg kan se kraften i det å være god og avvise det dårlige», sa han. Han la til at de ville fortelle venner om KKP’s tvungne organhøsting.

Eldgammel kultur ødelagt
Da et annet par gikk forbi standen, fortalte en utøver dem om petisjonen. Paret sa at de hadde bodd i Kina. Kona sa: «Vårt liv var relativt bra i Kina, men jeg vet at noen kinesere hadde det vanskelig med å få endene til å møtes». Da utøveren snakket om at det er viktig å ta avstand fra KKP, mente konen at Kina er et stort land med 1,4 billioner mennesker, og hun var bekymret for at landet skulle bli kaotisk uten partiet.

Utøveren fortalte at før KKP kom til makten, hadde Kina en storslagen historie på flere tusen år. Folk trodde på det guddommelige, var rettskafne, høflige og hjalp hverandre, nesten det motsatte av hva Kina står for i dag. Hun sa at alle disse tradisjonelle verdiene ble utslettet av KKP og erstattet med kamp, hat og løgner.

Konen forsto og undertegnet petisjonen. Ektefellen nølte og var bekymret for at signaturen kunne påvirke visumet til Kina og hans mulighet til å jobbe der. Teng anbefalte at han leste De ni kommentarer om Kommunistpartiet, og han ble glad da han ble tilbudt en kopi av boken.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/7/191275.html
Kinesisk versjon:
https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/1/德国兰茨胡特居民说-你们像中流砥柱-421501.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.