London: Den europeiske erfaringskonferansen 2019

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Den europeiske erfaringskonferansen 2019 ble arrangert i Central Hall i London den 31. august. Mer enn 1100 utøvere fra 29 europeiske land, men også USA, Argentina, Kina, Vietnam og Israel, deltok på konferansen.

Grunnleggeren av Falun Dafa, Li Hognzhi, sendte en hilsen.

17 utøvere fra Italia, Tsjekkia, Østerrike, Tyskland, Frankrike, Sverige, Belgia og Sveits delte sine kultiveringserfaringer om deltakelse i prosjekter angående informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i Kina; inkludert media, promotering av Shen Yun-forestillinger, så vel som å gi informasjon til politikere om forfølgelsen i Kina. Det var simultanoversetting til åtte språk. Deltakerne lyttet til innleggene i en høytidelig og fredelig atmosfære og lærte fra deres erfaringer.Å tro på Mesteren i vanskelige situasjoner
Raffaele som er en italiensk utøver, fortalte hvordan han gjorde et gjennombrudd da han opplevde vanskeligheter og hvordan han erfarte Dafas kraft.

Han ble spurt om å hjelpe Shen Yuns sjåfører og teknisk stab med å navigere seg gjennom veiene i lokalområdet. Da han var ferdig første dagen, var klokken 03.00. Neste dag måtte han kjøre arbeidsgruppen til teateret kl 06:45. Han var utslitt og irritert og følte at han ikke orket mer og ville bare gråte. Dette var det vanskeligste han opplevde. Raffaele husket plutselig at han er en Falun Dafa-utøver og en opprett tanke dukket opp: "Dette er en sjelden mulighet til å forbedre meg." Han følte seg straks oppløftet, og en varm strøm gikk gjennom kroppen hans. Han følte seg klar og følte at han hadde fått ny energi. Hans opprette tanke endret ham, og han klarte plutselig å takle den store arbeidsbyrden.

Christina fra Østerrike hadde lest boken Falun Gong for første gang da hun var 8 år. Hun leste deretter boken Zhuan Falun, som er hovedboken innen Falun Gong. Hun fortalte hvordan hun i barndommen, tenårene og som ung voksen ble veiledet av læren i Falun Dafa. Da hun møtte motgang, brukte hun ofte prinsippene i Dafa for å snu det som syntes å være dårlig, til noe bra.

En gang ble hun dradd inn i en konflikt blant lederne på jobben. Folk spredde rykter om henne, og hun fryktet for at ryktet ville skade henne. Dette ville også ha innflytelse på hvordan hun snakket om Falun Dafa til kollegene sine.

Hun visste at som utøver, burde hun ikke bli deprimert over situasjonen. Hun ville se på det som noe bra. Hun fortsatte med jobben og behandlet lederne med godhet. Gjennom måten hun taklet den urettferdige behandlingen på, vant hun respekt fra medarbeiderne. Hun fikk en mulighet til å fortelle dem om Falun Dafa og de grusomhetene som skjer i Kina. Nesten alle på arbeidsplassen undertegnet petisjonen for å få en slutt på forfølgelsen.

Ingenting er mulig uten Mesteren
Peter som er fra Tyskland, var med på å oversette den nyeste tyske utgaven av Zhuan Falun. Han møtte mange vanskeligheter, men fikk bevis for, om og om igjen, at selv om Mesteren har sagt at Dafa-utøvere hjelper ham i Fa-opprettingen, var det Mesteren som gjorde alt dette mulig.

I mange situasjoner kunne Peter føle at Mesteren var rett ved siden av ham og veiledet ham i å fullføre prosjektet. Mens han oversatte "Om Dafa", fikk han for eksempel gjentatte hint fra Mesteren om den beste måten å oversette på. En gang kom en tanke til ham om at han måtte undersøke oversettingen av en spesiell setning. På et mirakuløst vis fant han at det virkelig var et problem med den oversatte setningen. Veiledet av Mesteren fullførte han oppgaven med å reoversette artikkelen "Om Dafa".

Å besvare Shen Yun sin «Hotline» for billettsalg med et rent hjerte
Li, Peter, Elena og Damian dannet en gruppe som svarte på oppringinger til Shen Yun sin Hotline for billettsalg i England. Li har deltatt i dette arbeidet hvert år gjennom de siste elleve årene. Selv om hun har møtt mange konflikter, uansett hvor urett hun har følt seg, har hun vært i stand til å se på disse vanskelighetene som en mulighet til å forbedre seg i kultiveringen. Hun svarte alltid på telefonen med et smil, for hun visste at alle som ringte, hadde en forutbestemt skjebne til å se forestillingen.

Peter begynte i gruppen i november 2018. Én Shen Yun-forestilling ble kansellert, mens en annen ble utsatt under fjorårets turné i Storbritannia. Peter og en annen utøver i gruppen måtte ringe rundt til folk for å informere om endringene. Han oppdaget at da han så dette fra kundens perspektiv, klarte han å fjerne sinnet og skuffelsen deres. Noen ringte til og med tilbake for å be om unnskyldning for at de hadde vært uhøflige.

Elena fortalte hvordan hun ble kvitt sin fastholdenhet, slik som motstand mot å gi opp sitt komfortable familieliv og hvordan hun lærte å betjene kunder med en ydmyk og takknemlig holdning.

Damian, som arbeidet minst åtte timer daglig med å besvare billett-telefonen, snakket om hvordan han balanserte familielivet og arbeidet med Shen Yun-promoteringen. Han lærte at den eneste måten å gjøre det på, var å kultivere flittig.


* * *

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a112372-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.