Shanghai: Det kinesiske kommunistregimet krenker Falun Dafa i lokal park

Den offentlige parken midt i byen Beicai er en oase i den tettbefolkede metropolen Shanghai, den byen som har høyest innbyggertall i Kina. Parken har grønne områder med vann i tillegg til basketball- og tennis-baner og områder for trening som er gratis for de som bor i nærheten.

Men hvis du ser nærmere etter, legger en merke til mange utstillingsmontre som er spredt utover i den sørlige delen av parken. Hvert monter inneholder et oppslag med antydning og bakvasking av Falun Dafa.

De låste utstillingsmontrene er laget i rustfritt stål for å forhindre ethvert forsøk på å fjerne innholdet. På et skilt ved siden av porten til parken står det: “Beicai anti-kulters park.» Porten er bevoktet på begge sider og bemannet døgnet rundt. Det er også sikkerhetsvakter som patruljerer i området. En rekke overvåkningskameraer er også rettet mot parkens inngangsparti og ved ulike gangstier.

Kostnadene med overvåkningen av parken er ikke ubetydelige. Hensikten er åpenbart å hjernevaske allmennheten, mens de slapper av og trener i parken. Det kinesiske kommunistregimet bruker enhver anledning til å bakvaske Falun Dafa og forgifte allmennheten med løgner.

Falun Dafa er basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse og lærer folk å verdsette ærbarhet og å være gode mennesker. Metoden praktiseres fritt i land verden over, unntatt i Kina.

Den tidligere kinesiske presidenten Jiang Zemin og hans medhjelpere krevde en forfølgelse av Falun Dafa-utøvere. Styresmaktene i Beicai vet veldig godt at Falun Dafa-utøvere er gode mennesker. De følger likevel blindt ordre om å fortsatt bakvaske Falun Dafa.

Hvorfor er det nødvendig å hjernevaske allmennheten?
Når folk forstår verdien av Sannhet, Medfølelse og Toleranse, vil de se skammen, ondskapen og volden fra Det kinesiske kommunistpartiet (KKP). Når det kinesiske folket tar imot de universelle prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse, vil det onde KKP gå i oppløsning. Å narre folk til å tro at godt er ondt, er virkelig hva KKP trenger for å opprettholde sitt onde regime.

Folk sier: “Løgn fører til ondskap, å bakvaske andre skaper karma og å bakvaske Buddha Dharma vil føre til helvete for evighet.” Det er mange eksempler på at de som har forfulgt Falun Dafa, har møtt karmiske prøvelser.

Vi håper at de som har deltatt i bakvasking av Falun Dafa, vil våkne opp til sannheten; for sin egen del.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/12/171492.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.