Kina: Kvinne dømt til åtte år for sin tro på Falun Gong

En 66 år gammel kvinne i Wuhan ble dømt til åtte års fengsel for å ha nektet å ta avstand fra Falun Gong, en meditasjonsmetode for kropp og sjel som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden juli 1999.

Wang Qihua var hjemme om morgenen den 13. juli 2017 da He Shengya, en lokal tjenestemann, og fem offiserer brøt seg inn. De ransaket boligen hennes, mens en av dem filmet hendelsen. Flere gamle mobiltelefoner og et brodert bilde som hang på veggen ble konfiskert. De dro uten å ta henne med seg.

Omlag en time senere kom en ny gruppe tjenestemenn til Wangs hjem. Denne gangen arresterte de henne og hevdet at de fant lydopptak med Falun Gong-informasjon på de gamle mobiltelefonene hennes.

Wangs ektemann ble ikke informert om hvor hun var blitt ført. Han sjekket over alt, inntil han fem dager senere møtte på en i systemet som kunne fortelle at konen var blitt ført til Yusunshan senter for hjernevask i Caidian distrikt.

Han dro til senteret for hjernevask og fikk bekreftet at konen virkelig var der. Han fikk ikke tillatelse til å treffe henne. Han dro tilbake neste dag sammen med sin eldste sønn, men fremdeles fikk de ikke besøke henne. Hun ble flyttet til Wuhan kvinnelige forvaringssenter noen få dager senere.

Forvaringssenteret nektet Wangs familie å besøke henne. De fikk tak i en advokat som ble innvilget et møte med henne. Advokaten fant ut at Wang var blitt truet og mishandlet ved senteret for hjernevask. Hun hadde blitt tvunget til å stå oppreist i flere netter og nektet søvn. De lovet å løslate henne, dersom hun signerte en erklæring om å fornekte Falun Gong. Hun var blitt offer for deres bedrag og skrev navnet på erklæringen. I stedet for å bli løslatt ble hun overført til forvaringssenteret.

Wang møtte i Xinzhou distriktsrett den 2. mai 2018, og dommer Zhou Jie dømte henne til åtte års fengsel. Hun anket saken.

Wang er ikke den eneste i familien som er blitt rammet for sin overbevisning. Den yngre sønnen hennes, som også er Falun Gong-utøver, ble dømt til tre års tvangsarbeid for sin overbevisning. Etter at soningen var over i 2003, ble han umiddelbart flyttet til Caizheng senter for hjernevask.

Wang, ektemannen og svigerinnen dro for å treffe ham, men de fikk ikke besøkstillatelse. Hun forsøkte å komme til en forståelse med de ansatte, men de skubbet henne så hardt at hun falt og slo hodet i betongen. Blodet rant fra hodet, og ett av ribbbeina var brukket.

De ansatte ved senteret for hjernevask gadd ikke engang å hjelpe henne opp. De gikk inn og stengte porten. Ektemannen og svigerinnen fikk henne til sykehuset i en fart. Det lokale 610-kontore (et kontor med utøvende makt hvis oppgave er å forfølge Falun Gong) løslot senere sønnen i frykt for å bli holdt ansvarlig for skadene hun ble påført.

Wang var på vei for å besøke en slektning i august 2004 da hun ble stoppet på gaten av et komitémedlem. Personen gjennomsøkte vesken hennes og fant Falun Gong informasjonsmateriell. Han førte henne til Wuhan forvaringssenter for kvinner. Der sultestreiket hun i protest og ble løslatt ni dager senere.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/7/28/171292.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.