Kina: Utøver dømt til fem års fengsel i all hemmelighet

Mingyun Tingrett dømte Guo Xinyun, som er en Falun Gong-utøver fra Beijing, til fem års fengsel den 28. desember 2017 uten å gi beskjed til familien eller en advokat.

Guo ble satt i politiets varetekt omtrent da den kinesiske regjeringen møttes til “National People's Congress”-møter i mars 2017. Det var en tid som ble ansett å være politisk sensitiv. Hjemmet hennes ble ransaket. Politiet konfiskerte en datamaskin, en skriver og andre personlige gjenstander. Etter at Guo ble tatt med til Minyun forvaringssenter, forverret helsen seg drastisk. Hun besvimte under den første høringen i retten, men myndighetene nektet å løslate henne på medisinsk grunnlag.

Før siste arrestasjon hadde Guo vært arrestert tre ganger mellom 2003 og 2004 for sin tro. Hun ble sendt til tvangsarbeidsleir to ganger. Hver gang nektet hun å gi opp sin tro på Falun Gong.

Da hun ble løslatt i mai 2009, ble hun trakassert av det lokale politiet, 610-kontoret og ulike statlige etater. Guo ble fortalt: "Vi kan skaffe deg en jobb hvis du godtar å skrive en garantierklæring og lover å gi opp Falun Gong. Hvis du nekter, vil vi arrestere deg igjen."

Hele Guos familie har lidd under forfølgelsen. Da sønnen søkte om byggetillatelse, ble han nektet tillatelse. Han ble fortalt at det var fordi moren praktiserte Falun Gong.

Guo og familien har levd i konstant frykt, som et resultat av forfølgelsen.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/2/7/167843.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.