USA: Nyttårsparade. Feiring av kinesisk nyttår

Den andre dagen av det kinesiske nyttåret arrangerte Falun Gong-utøverne en større parade i sentrum av San Francisco og Chinatown. Det ble en visning av tradisjonell, kinesisk kultur med lykkeønskninger til alle.

Paraden startet midt på dagen fra Rådhusplassen. Den bestod av taktfaste midjetrommere, grasiøse kvinnelige dansere, løvedansen, visning av Falun Gong-øvelsene, et stort janitsjarkorps og tradisjonelle kinesiske kostymer, i tillegg til informasjon til publikum om den pågående forfølgelsen av metoden i Kina.

I følge arrangøren av paraden, Zhang Hong, var hovedmålet å vise tradisjonell kinesisk kultur og promotere tradisjonelle verdier, i tillegg til å informere om Falun Gong.

Cynthia Howard og søsteren Reagan Howard fra San Francisco hadde aldri sett et Falun Gong-arrangement. Roen over øvelsene de ble vist, fenget dem. De ønsket å lese mer om Falun Gong og lære seg øvelsene på internett.

Cynthia tok avstand fra forfølgelsen i Kina og sa hun ville signere petisjonen på nettet mot forbrytelsene. “Alle burde ha trosfrihet”, sa hun. Hun og søsteren viste sin støtte ved å bli med i paraden.

Joe Smith overværer ofte Falun Gong-arrangementer, og han likte å se denne nyttårsfeiringen. “Sannhet, Medfølelse og Toleranse er universelle verdier som kan bringe fred og harmoni til denne verden”, sa Joe. “Alle burde ha trosfrihet, uansett hvor de befinner seg.”

Nathalia, Simone og Carol som var turister fra Spania, videofilmet paraden. “Jeg har aldri sett så nydelige klær før”, sa Nathalia og viste til de tradisjonelle kinesiske kjolene noen av kvinnene i paraden var iført. “Jeg skjønner at de ønsket å promotere tradisjonell, kinesisk kultur. Dette er veldig viktig”, sa Nathalia. “Jeg lærte noe i dag.”

Vennen hennes, Simone, takket utøverne for deres tålmodige informasjon. “De informerte hva Falun Gong er, om forfølgelsen av denne metoden i Kina og grunnen til at de forsøker å gjenopprette tradisjonell, kinesisk kultur. Dette er storartet!”

“Falun Gong-utøverne promoterer de universelle verdiene Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Jeg ser bare genuin helhjertet glede i utøverne. Dette gjør meg glad også. Det er smittsomt! Jeg kan nesten ikke vente med å lære mer om Falun Gong”, sa Nathalia.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/2/19/168807.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/18/旧金山游行-法轮功学员向民众拜年-361924.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.