Aktuelt i Europa

Støtte til Falun Dafa | Viktige meldinger | Medieoppmerksomhet og pressemeldinger | Falun Dafa dag | Appeller | Andre hendelser | Viktige aktiviteter

 • Frankrike: Radiostasjonen "Fransk info" rapporterer om menneskelig organhandel i Kina

  Det ble holdt en rutinemessig offentlig høring på den franske statsministerens kontor den 28. november 2006. Den franske nasjonale rådgivende komiteen for menneskerettigheter inviterte de to uavhengige kanadiske forskerne David Kilgour og David Matas for å vitne om forbrytelsene angående Det kinesiske kommunistpartiets handel med stjålne organer.
 • Tyskland: Falun Gong-utøvere støtter utmeldingene fra KKP på menneskerettighetsdagen.

  “Kanskje er du et godt menneske. Du har ikke gjort noe galt. Men siden du er medlem av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP), vil KKP bruke navnet ditt for å utføre ondskap. Du tar derfor del i alle de dårlige tingene det har gjort. Du burde derfor skynde deg og melde deg ut. Vær ikke lengre en marionett for KKP. Du kan bruke hvilket som helst dekknavn når du melder deg ut.”
 • Nederland: “Det kinesiske regimet har flyttet Auschwitz konsentrasjonsleir til Kina”

  Den 25. november 2006 hadde Falun Gong-utøvere fra Nederland og Belgia en plakatutstilling på Waterdamgaten i sentrum av Amsterdam og viste det kinesiske kommunistregimets tortur og ubarmhjertige forfølgelse av Falun Gong-utøverne i Kina. De viste også regimets handel med organer stjålet fra levende Falun Gong-utøvere.
 • Finske utøvere sender et brev til myndighetene i Singapore for å protestere mot den urettferdige domsstolskjennelsen.

  Finske utøvere fikk høre at en Singaporsk domstol ga etter for presset fra Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) og dømte to Falun Gong-utøvere, Huang Caihua og Yu Wenzhong til fengsel for å fredelig ha protestert foran Den kinesiske ambassaden. Etter å ha fått vite disse nyhetene sendte finske Falun Gong-utøvere et brev til myndighetene i Singapore og til det juridiske departementet i protest. De uttrykte håp om at myndighetene i Singapore vil ta moral og rettferdighet seriøst, trekke tilbake den feilaktige kjennelsen, løslate de to Falun Gong-utøvere med kjennelsen ikke skyldig og gjenopprette deres navn. De håper også at myndighetene i Singapore vil respektere de fundamentale rettighetene og frihetene til Falun Gong-utøvere, ikke lengre bli manipulert av KKP og tar en riktig avgjørelse for Singapores lysende fremtid.
 • Irland: Alle samfunnslag er bekymret for KKPs organstjeling

  Som respons på senator Joe O`Toole sin invitasjon, besøkte David Kilgour, tidligere kanadisk minister (Asia – Stillehavet), Irland den 23. november 2006. Under besøket holdt Kilgour en tale til den samlede utenrikskomiteen i det irske parlamentet og hadde møte med den irske utenriksministeren, Moylan. De to partene hadde en nyttig samtale.
 • Tyskland: Folk kommer, den ene etter den andre, for å lære Falun Gong

  Folk lærte de fem øvelsene, i tillegg til hva Falun Gong er. Deltakerne ble overrasket og spurte etter grunnen da de fikk høre at Falun Gong utøvere i Kina blir mishandlet på en brutal måte. Utøveren fortalte at det er fordi Kommunistpartiet forsvarer falskhet, ondskap og konkurransementalitet og ikke kan tolerere ”Sannhet, Medfølelse og Toleranse”.
 • Tyskland: Utøvere viser KKPs brutalitet og støtter femten millioner utmeldinger fra partiet

  Falun Gong-utøvere i Tyskland organiserte en aktivitet i St. Marys Square i sentrum av München. De viste det kinesiske kommunistregimets handel med organer som er stjålet fra levende Falun Gong-utøvere. Samtidig støttet utøverne de over 15 millioner kinesere har meldt seg ut av Det kinesiske kommunistpartiet og dets organisasjoner.
 • England: Innbyggerne i Leeds lærer fakta

  Mange forbipasserende hadde svært kalde hender og hadde vanskeligheter med å holde pennen, men de var likevel bestemte på å signere petisjonen, uansett hvor store anstrengelser det var. Det var også bra å høre at flere av menneskene som passerte, kommentere at de allerede visste om forfølgelsen, hadde tatt en flyer eller hadde signert petisjonen eller begge deler.
 • Russland: Introduksjon av Falun Gong og avsløring av forfølgelsen til folk i Kingisepp

  Den 4. november 2006 dro russiske utøvere til Kingisepp i St. Petersburg for å ha aktiviteter og introdusere Falun Gong for lokalbefolkningen og fortelle dem om forfølgelsen av utøverne som skjer i Kina. Mange forbipasserende snakket med utøverne for å få vite mer om Falun Gong, og de lokale mediene intervjuet utøverne.
 • Danmark: Støtter 15 millioner utmeldelser fra KKP

  Den 4. november holdt Det danske servicesenteret for utmeldelse av KKP (Det kinesiske kommunistpartiet), frivillige fra avisen The Epoch Times og Falun Gong-utøvere en aktivitet for å støtte 15 millioner kinesere som har meldt seg ut av KKP. Aktiviteten ble holdt i Danmarks nest størst by, Aarhus.
 • Italia: Introduksjon av Falun Gong til mennesker i Cavriglia kommune

  Den 21. og 22. oktober 2006 ble italienske Falun Gong-utøvere invitert til å delta i “høstfestivalen” i Cavriglia kommune. Med hjelp av borgermesteren og andre ansatte i kommunen satte Falun Gong-utøverne opp boden på det beste stedet i sentrumsområdet. Antallet av besøkende var svært høyt.
 • Visepresident i Det europeiske parlamentet skriver til kinesisk ambassadør

  "Den 21. mai hadde jeg et møte i Beijing med Cao DONG, en Falun Gong-utøver som var blitt ”administrativt arrestert” for sin religiøse tro. Han ble løslatt fra fengselet og var funnet uskyldig. Som en følge av dette møtet, ble han arrestert. Jeg har nylig blitt kjent med at han fortsatt er fengslet av de offentlige myndighetene i Kina, er blitt overført til Gansu provinsen og sitter fengslet i Det offentlige sikkerhetsbyråets varetektsfengsel. En arrestordre for å ”produsere Falun Gong-materiell” ble utstedt den 29. september 2006. Jeg insisterer på at dine overordnede løslater ham øyeblikkelig: Jeg vil nå personlig bringe denne saken inn til FN."
 • Nederland: Utøvere viser fotoutstilling ved Fredspalasset i Haag

  Nederlandske Falun Dafa-utøvere holder Falun Gong fotoutstilling ved Fredspalasset i Haag hver søndag. Palasset har blitt en berømt turistattraksjon i Nederland og tiltrekker mange turister fra forskjellige steder rundt i verden. På grunn av fotoutstillingen får flere og flere mennesker kjennskap til forfølgelsen av Faun Gong.
 • Danmark: En menneskerettsorganisasjon uttrykker bekymring for organstjelingen i Kinas arbeidsleire

  David Matas, den respektable kanadiske advokaten, som var medforfatter til rapporten vedrørende beskyldninger om organstjeling fra Falun Gong-utøvere i Kina, besøkte Danmark den 8. september 2006. En pressekonferanse ble holdt i parlamentsbygningen for å avsløre organstjelingen fra levende Falun Gong-utøvere i Kina.
 • Finland: Avslører KKPs forbrytelser for regjeringen og det finske folket

  Menneskerettighetsdialogen mellom EU og Kina finner snart sted i Beijing. Den 14. oktober 2006 samlet finske utøvere seg igjen ved jernbanestasjonen i Helsinki for å avsløre sannheten om kommunistregimet grusomme forfølgelse av Falun Gong, spesielt grusomhetene vedrørende den illegale organstjelingen fra levende utøvere.