Aktuelt i Europa

Støtte til Falun Dafa | Viktige meldinger | Medieoppmerksomhet og pressemeldinger | Falun Dafa dag | Appeller | Andre hendelser | Viktige aktiviteter

 • 5 års forfølgelse av Falun Gong i Kina

  Norske Falun Gong utøvere, med støtte fra svenske og danske utøvere, hadde arrangermenter i Oslo for å markere at forfølgelsen av Falun Gong har pågått i 5 år. Det har vært lignende markeringer en rekke steder over hele verden de siste ukene, også i de andre nordiske landene. Utstillingene tiltrakk seg mye oppmerksomhet fra de forbipasserende.
 • Europeiske kinesere: fordøm Jiang regimets statsterrorisme – skyteepisoden i Sør Afrika blottlegger Jiang Zemins redsel

  På kvelden den 28. juni ble en bil med Falun Gong utøvere fra Australia beskutt. De var på vei fra Johannesburg flyplass til Pretoria for å holde en fredelig appell. David Liang, den eneste personen i bilen som hadde på en jakke med ordene ”Falun Dafa” på, ble truffet og fikk knust en fot. Denne hendelsen markerer den mest alvorlige hendelsen i løpet av Jiang Zemin sin fem år lange forfølgelse av utenlandske Falun Gong utøvere.
 • Fredsblomst - Frø av godhet spirer i norske elevers hjerte

  26. mai 2004 var en spesiell dag for en barneskole i Oslo, en skole med en nesten 100-årig historie. For på denne dagen kom fire år gamle Dafa utøver Fadu og hennes mor Dai ZhiZheng, som også er Dafa utøver, på besøk. De skulle fortelle elever og lærere på skolen Fadus historie og lære dem å brette lotusblomster i farget papir.
 • Seminar om menneskerettigheter i Kina ble holdt på Stortinget i Norge.

  Stortinget i Norge var stedet for et seminar om menneskerettsituasjonen i Kina. Det ble holdt av Stortingsrepresentanter med hjelp fra en Falun Gong utøver. Mange Stortingsrepresentanter, representanter fra menneskerettsorganisasjoner og forfulgte grupper deltok på seminaret. Norge har en liten stemme, men kan fremdeles få andre til å lytte.
 • Norge: Dafa-utøveres appell under offisielt kinesisk besøk får entusiastisk støtte

  Den 3. juni besøkte formannen for den kinesiske folkekongressen, Wu Bangguo, Stortinget. De norske Falun Dafa utøverne ønsket å appelere om å stoppe den voldelige forfølgelsen mot utøvere i Kina under besøket. Forfølgelsen er ledet av Jiang Zemin - tildigere leder. Jiang startet forfølgelsen av Falun Gong i juli 1999. I dag er det verifiserte antallet dødsfall av Falun Gong utøvere i politiets bevaring nesten 1000. Imidlertid vet vi at det virkelige antallet er mange ganger større.
 • Utøvere fra Asia og Stillehavsområdet appelerer foran den kinesiske ambassaden i Østerrike

  Mange Falun Dafa utøvere fra Europa og Asia og Stillehavsområdet samlet seg foran den kinesiske ambassaden i Østerrike for å minnes de hundrevis av uskyldige menneskene som er drept fordi de praktiserte Falun Gong, en fredfull øvelses- og meditasjonsmetode basert på tre veiledende prinsipper: Sannhet, medfølelse og toleranse.
 • Den europeiske Falun Dafa erfaringsutbyttekonferansen 2004 ble holdt i Wien

  Søndag 20. juni deltok Falun Dafa utøvere fra over 30 land på den europeiske Falun Dafa erfaringsutbyttekonferansen i den Østerriske hovedstaden Wien. Grunnleggeren av Falun Dafa, Mester Li Hongzhi sendte et gratulasjonsbrev til deltakerne.
 • Storbritannia: 2 årsdag for 24-timers fredfull appellering utenfor den kinesiske ambassaden i London

  Utøvere fra Storbritannia har holdt gående en 24-timers fredfull appellering utenfor den kinesiske ambassaden i London i 2 år nå. Lokale beboere og forbikjørende har blitt rørt av den fredfulle og standhaftige akten. Et medlem av det britiske parlamentet sa, ”Hvis du vil vite hva en fredfull appellering er så burde du gå og se utenfor den kinesiske ambassade.”
 • Flere finske aviser rapporterer om forfølgelsen av Falun Gong

  13. mai holdt den finske foreningen for Falun Dafa en pressekonferanse i Helsinki om menneskerettigheter i Kina. Mange aviser var representert, også det finske nyhetsbyrået og radio nyheter. De følgende dagene rapporterte aviser over hele Finland om viktige menneskerettsspørsmål inkludert forfølgelsen av Falun Gong.
 • Kort sammendrag over rettssaker i Europa

  Helt siden 19. juli 1999 har Jiang-regimet hensynsløst forfulgt Falun Gong utøvere. Metodene som benyttes er blant annet fangenskap, hjernevask, tortur og drap i et forsøk på å utrydde Falun Gong over hele verden. I alle disse årene har Falun Gong utøvere fredelig motstått forfølgelsen og holdt seg strengt til verdiene Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Sammen med utøvere i Kina og andre steder i verden har europeiske utøvere alltid appellert fredelig, forklart fakta og samlet underskrifter. Siden slutten av 2002 har Falun Gong utøvere suksessivt saksøkt den hovedansvarlige, Jiang Zemin, og hans medarbeidere i ni europeiske land for deres kriminelle virksomhet, herunder folkemord, tortur og forbrytelser mot menneskeheten.
 • Irland: Irske Student organisasjoner appellerer for Falun Gong utøveres lidelsesfulle forfølgelse i Kina.

  Møtet ble etterfulgt av en parade til den irske statsministerens kontor hvor representanter fra åtte studentunioner, samfunn fra USI og Dublin Universitet leverte et felles underskrevet brev. Etterpå gikk de til den kinesiske ambassaden for å levere et brev som appellerte for rettferdighet, men ambassaden nektet å ta imot det.
 • Norge: Falun Gong utøvere tar med seg Medfølelse til en barnehage i Oslo

  Den 26. mai var Jane Dai og hennes datter Fadu sammen med norske Dafa-utøvere invitert til Elvebakken barnehage i Oslo. Til å begynne med ble barna fortalt historien om hvordan Fadu lengter etter faren sin etter at kinesiske politimenn førte ham bort bare fordi han praktiserte Falun Gong.
 • Brev til Folkekongresspresident Wu Bang-Guo fra Falun Gong utøvere i Norge

  I ditt land finnes en vakker qi-gong metode, Falun Gong. Dens harmoniske øvelser og gode verdier Sannhet, Medfølelse og Toleranse har vært til stor glede for oss alle. Vi ser det som livets mest verdifulle gave. Vi tror at De vet at Falun Gong har gitt mye godt til mange mennesker. Etter en undersøkelse som ble ledet av tidligere Folkekongresspresident Qiao Shi i 1998, ble Falun Gong karakterisert som ”har hundre fordeler og ingen skade for land og folk.”
 • Franske dafa utøvere ønsker vår barmhjertige og store mester en glad bursdag.

  Franske dafa utøvere ønsker vår barmhjertige og store mester en glad bursdag.
 • Hilsener fra Dafa utøvere på Tenerife

  Hilsener fra Dafa utøvere på Tenerife