En danske skriver til Benxi tvangsarbeidsleir for å be om løslatelse av Jiang Renzheng

En dansk Falun Gong-utøver sendte følgende brev til Benxi tvangsarbeidsleir for å be om løslatelse av Jiang Renzheng, en Falun Gong-utøver som blir holdt ulovlig fengslet der etter at han ble deportert fra Tyskland.


Ærede damer og herrer,

Det er velkjent at Falun Gong-utøvere blir forfulgt av det mest onde, mest hyklerske og mest brutale regimet, det Kinesiske kommunistpartiet (KKP). KKP bruker metoder som sverting, vold og fysisk ødeleggelse for å utslette politiske dissidenter og religiøse mennesker. KKP har gjort seg skyldig i folkemord mot det kinesiske folket. Vi kan virkelig ikke være likegyldige til forfølgelsen som skjer i Kina. Vi må fortelle alle regjeringer og deres folk at det kommunistiske regimet som er dannet diktatorisk, har tilført lidelse til uendelig mange uskyldige kinesere, inkludert Falun Gong-utøvere.

Basert på Kinas høytrangerte og nå avhoppede tjenestemenn, er faktaene om forfølgelsen som har blitt eksponert av Falun Gong-utøvere i de siste årene, unektelige. De kinesiske avhopperne eksponerer videre forfølgelsen som er påtvunget Falun Gong-utøvere inne i og utenfor Kina.

Den dagen da det kommunistiske regimet oppløses, vil komme. De korrupte, som gjør kriminelle handlinger mot gode mennesker, vil bli straffet. Godt blir møtt med godt, og ondt med ondt. Her forteller jeg deg: Falun Gong er god.

For øyeblikket er det mennesker i over 70 land rundt i verden som praktiserer Falun Gong. Falun Gong-utøvere fortsetter å holde fredelige appeller for å stoppe menneskerettighetsbruddene, mens de møter den brutale forfølgelsen.

Jiang Renzheng er ulovlig fengslet. Gjennom å praktisere Falun Gong prøver han hardt å være en god person. Mennesker rundt ham kan se de fordelaktige sidene av denne kultiveringsmetoden. Dersom du støtter han, vil din rettferdighetssans gi deg en lysende fremtid.

Vær snill å behandle ham godt for å vise din støtte for konvensjonene om fundamentale menneskerettigheter og trosfrihet, som er signert av den Kinesiske regjeringen.

Her ber jeg en gang til om løslatelsen av Jiang Renzheng.


Med vennlig hilsen
Karin Seebach.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a28434-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.