Canada: Tidligere kinesisk tjenestemann, Han Guangsheng, eksponerer det Kinesiske kommunistpartiets forfølgelse av Falun Gong.

Den 5. august 2005 ble et engelsk seminar om "De ni kommentarene om kommunistpartiet" holdt i Bahen Centre ved universitetet i Toronto. Shelia Copps, tidligere kanadisk parlamentsmedlem, og andre regjeringsledere talte ved seminaret. Han Guangsheng, tidligere direktør for Shenyang justisdepartement i Liaoning-provinsen i Kina, gjorde sin første offentlige opptreden og sa: "Siden 1999 har det Kinesiske kommunistpartiet (KKP) forfulgt Falun Gong. Det er en annen katastrofe. Mange utøvere har blitt torturert til døde og mange familier har blitt ødelagt."

Han Guangsheng, tidligere direktør for Shenyang justisdepartement

Ifølge Sound of Hopes radiorapport den 11. august forlot Han KKP og sluttet i alle sine stillinger i september 2001. Nylig trakk han seg offentlig fra KKP og sto opp for å eksponere KKPs ondskap.

I sin tale sa Han: "KKP hevder at folkets interesser er over alle andre interesser. Faktisk er KKPs politikk at KKPs interesser kommer over alle andres, for ikke å nevne kulturrevolusjonen, og det at KKP knuste demokratibevegelsen den 4. juni 1989 og drepte mange ubevæpnede studenter og andre. I 1999 begynte KKP å forfølge Falun Gong, noe som leder til enda en katastrofe."

Han sa: "KKP har satt opp det Gestapo-lignende 610-kontoret på alle nivåer, fra den sentrale komiteen til hver eneste by-komité. Kontoret ble kalt 610 fordi kontoret ble etablert den 10. juni 1999. Sjefen for 610-kontoret er Luo Gan, leder for KKPs politiske og juridiske komité. I Shenyang hvor jeg bodde, var sjefen for 610-kontoret en vise-direktør til byens KKP-komité. Departementet for offentlig sikkerhet, Procuratorate, retten, det juridiske departementet og sikkerhetsdepartementet er alle under dets kontroll. Hvert distrikt, fylke og byrå følger også 610-kontorets ordrer. Med andre ord: Regjeringens tjenestemenn på hvert nivå må følge direktivene til KKPs 610-kontor. Følgelig går KKP rundt konstitusjonen og loven for å forfølge Falun Gong. I tillegg blir alle relaterte ordre overgitt fra munn til munn uten noen skrevne dokumenter. Ti tusenvis av utøvere ble sendt til tvangsarbeidsleirer uten rettergang og ble fratatt friheten. De ble utsatt for tvunget hjernevasking og misshandling. Mange ble torturert til døde og mange familier har blitt ødelagte”.

Han sa også: "Jeg hadde ansvar for fire arbeidsleirer som hadde omtrent 1000 mannlige innsatte. Etter forfølgelsen av Falun Gong startet, fengslet også tre av dem utøvere, helt opptil 500. Torturmetodene som jeg vet blir brukt i arbeidsleirene, inkluderer sjokk med elektriske køller med opp til 15.000 volt. En 15 år gammel jente ble ikke spart. Torturen inkluderer også tvungen hjernevasking, fratatt søvn for så lenge som tre dager og å stikke nåler gjennom lårene for å tvinge utøvere til å gi opp sin overbevisning. De som gir opp under press, ble tvunget til å forfølge de som holdt fast ved sin tro. Utøvere ble torturert både fysisk og mentalt. De ble tvunget til å gjøre slavearbeid. Noen av produktene de lagde, var juletrær, små julegaver og små kunstprodukter som hovedsakelig var for eksport. Selv om jeg prøvde å beskytte utøverne, var det lite jeg kunne gjøre."

Han fortalte: "Forfølgelsen av Falun Gong er økonomisk ødeleggende. Kostnadene for de fire arbeidsleirene jeg hadde ansvar for, var generelt 10 millioner yuan [omtrent 8 millioner norske kroner]. Etter at fengslingen av utøvere begynte økte kostnadene med syv til åtte millioner yuan– 70 til 80 % økning – for å bygge nye fengsler, for å skaffe kringkastingsutstyr og TV for hjernevasking av utøvere og ekstrabetaling til vaktene. Disse kostnadene inkluderer ikke Masanjia-arbeidsleirene, som jeg ikke hadde ansvar for. Kostnadene til politisystemet i forfølgelsen av Falun Gong er den høyeste, omtrent to ganger høyere enn utgiftene til det juridiske systemet. Dette er bare utgiftene til to departementer i en by for ett år. I de siste seks årene er den totale utgiften for forfølgelsen over hele landet estimert til titalls billioner til hundretalls billioner av yuan, eller enda mer."

Til slutt sa Han: "For noen få måneder siden publiserte The Epoch Times "De ni kommentarene om kommunistpartiet" som fullstendig eksponerte KKPs ondskap og ledet til utmeldinger fra KKP i stor skala. KKP er på kanten til kollaps. Det er mot både mennesker og himmel og vil bli eliminert."

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a28321-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.