Israel: Øver Falun Gong på Tel Aviv-stranden

Bystyret i Tel Aviv inviterte nylig utøvere til å lære mennesker Falun Gong under byens "En time før solnedgang"-program ved stranden Central City Beach nær rådhuset. Fra da av har mange innbyggere kommet til stranden for å lære sannheten om forfølgelsen og for å gjøre Falun Gong-øvelsene. Mange israelere har spurt: "Hvorfor er en så god praksis forfulgt i Kina?"

Israelere praktiserer Falun Gong

Som oftest vil en utøver gi introduksjon mens andre demonstrerer øvelsene. Mange turister og lokale innbyggerer har da blitt tiltrukket av de fredelige øvelsene og deltar.

Ved stranden viser også utøverne plakater som illustrerer den seksårige brutale forfølgelsen av det kinesiske kommunistregimet. De myke og avslappede øvelsene og det fredelige øvelsesstedet er en dramatisk kontrast til den brutale torturen dokumentert på plakatene.

Plakater om forfølgelsen utstilt på stranden

En utøver fra Jerusalem sa: "Etter å ha lært sannheten har mange valgt å delta sammen med oss for å lære å kjenne Falun Dafa."

En utøver fra Tel Aviv sa: "Mange mennesker synes at Falun Gong er storartet, og de kan ikke forstå hvorfor en slik god praksis blir forfulgt i Kina."

"En time før solnedgang"-programmet vil fortsette helt fram til slutten av august. Hver torsdag ettermiddag ut august kan mennesker komme til stranden for å øve Falun Gong.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a28261-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.