Sverige: Introduserer Falun Gong på Helsjön høyskole

Jeg er en Falun Gong utøver og jeg studerer musikk på Helsjön høyskole, 70 km sørvest fra Göteborg. Det er omtrent 120 studenter på skolen, og mange av dem er kristne, så jeg hadde muligheten til å snakke om åndelige spørsmål med dem. De var nysgjerrige på Falun Gong. Jeg skaffet dem noe informasjon og har nå en øvingsklasse hver torsdag før lunsj. Studenter kommer for å lære øvelsene og hører også om forfølgelsen.

Alle på skolen vet at jeg praktiserer Falun Gong. Da vi skulle ha sportsdag på skolen den 1. februar, spurte komiteen om jeg kunne lære ut Falun Gong-øvelser den dagen. Selvfølgelig var jeg glad for å gjøre det. Skolens ansatte og studentene kunne velge mellom flere ulike sportsgrener og Falun Gong. Jeg hadde to leksjoner, hver var på sekstifem minutter. En utøver som bor i nærheten av skolen, kom for å hjelpe meg. Omtrent ti personer kom til hver time. Vi lærte dem øvelsene, diskuterte rundt prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse, og fortalte om den indre roen vi fikk fra å kultivere Falun Gong. Vi snakket også om situasjonen ved den brutale forfølgelsen som skjer i Kina. Alle som var til stede syntes at forfølgelsen som skjer mot Falun Gong utøvere er skremmende og forferdelig, og kunne ikke forstå hvorfor Falun Gong blir forfulgt så voldsomt.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a25038-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.