Falun Dafa utøver Gou Shijun dør som et resultat av misbruk i Changlinzi tvangsarbeidsleir

Falun Dafa utøver Gou Shijun var 52 år gammel og bodde i byen Harbin. Den 13. februar, 2004 arresterte tjenestemenn ham mens han delte ut sannhets-klargjørende materiale. Han ble sent til No. 2 fengselet i byen Shiangcheng, og ble senere ulovlig dømt til tre års tvangsarbeid. Han ble barbarisk torturert i Changlinzi tvangsarbeidsleir. Vaktene bandt ham to ganger til en metallstol for lengre perioder. Den første gangen var han bundet der i to dager og to netter, den andre gangen i fire dager og fire netter.

Den 1. februar, 2005 løslot arbeidsleiren Guo Shijun som da var døden nær. Han gikk inn og ut av bevissthet, kunne ikke bevege seg, hostet kontinuerlig og hadde store smerter. Den 3. februar dro arbeidsleirens vakter hjem til Guo Shijun for å ta ham med til et sykehus for en medisinsk undersøkelse, og for å se om han var frisk nok til å bli tatt tilbake til arbeidsleiren. Til slutt sendte de ham hjem og sa: "Han kommer ikke til å leve lengre enn til det kinesiske nyttåret. Han har lungekreft og leverkreft."

Guo Shijun døde om kvelden den 9. februar, 2005. Alle i landsbyen visste at han var veldig frisk før han ble bortført. Han døde etter ett år i politiets forvaring.

Kinesisk versjon tilgjengelig på http://minghui.ca/mh/articles/2005/2/20/95831.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a25065-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.