Falun Gong utøvere i Sverige forbereder rettslige skritt mot Jiang Zemin og hans medsammensvorne

En representant for den Svenske Foreningen for Falun Dafa sin tale ved en pressekonferanse i Stockholm
 

Velkommen til pressekonferansen!

Først vil jeg gjerne dele med dere bakgrunnen for at vi vil gå til rettslige skritt mot Kinas tidligere statsoverhode Jiang Zemin, og hans medsammensvorne for deres forfølgelse av Falun Gong.

Fem år med forfølgelse har etterlatt dens ofre herjet; de ville bare følge sin åndelige vei i fred.

Falun Gong er en populær metode for fysisk og psykisk velvære rotfestet i kinesisk kultur. Sent på 90-tallet, da over 70 millioner mennesker i Kina hadde tatt metoden til sine hjerter, følte Jiang Zemin, som da var statsoverhode i Kina, sin posisjon truet på grunn av antallet utøvere og forbød metoden.

Siden beordret han etableringen av en Gestapo-lignende organisasjon, det såkalte "6-10 kontoret", som bruker vold og terror for å slå ned på uskyldige utøvere, deres familier, kolleger og venner. Arbeidsgivere måtte sparke Falun Gong utøvere; utøveres barn måtte forlate skolen; eldre mistet sin pensjon; mange måtte rømme sine ransakte hjem.

Det offisielle antallet for utøvere som har blitt drept i forvaring har nådd 1047, selv om det egentlige antallet antakeligvis er meget høyere, men har enda ikke har blitt rapportert på grunn av den strenge informasjonsblokaden. I Kina eksisterer det et utbredt system av tvangsarbeidsleirer som brukes til politisk undertrykkelse og "omskolering". Disse tvangsarbeidsleirer holder minst 100 000 Falun Gong utøvere. Og akkurat slik det foregikk i Sovjetunionen, brukes psykiatriske institusjoner til å tvangsmedisinere dissidenter.

Falun Gong utøvere i Kina har ingen måter å få stemmen deres hørt på. Ved å bringe Jiang Zemin for retten i Sverige, et demokratisk land med et rettsapparat, håper vi på å gi lyd til deres stemmer. Vi er ikke alene om å gjøre dette: lignende rettslige skritt er allerede i gang i Tyskland, Frankrike, Finland, Belgia, USA, Australia, England, Sør-Afrika og andre land.

Så mange mennesker har dødd, så mange liv har blitt ruinert, og de har tålt så fryktelig mye urettferdighet og lidelse! Gjerningsmennene kan aldri gjøre opp for hva de har gjort, men vi vil i det minste at de skal vite at det de gjorde var galt.

Tusen takk!

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a22146-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.