Sverige: Falun Gong utøvere og en menneskerettsadvokat annonserer på en felles pressekonferanse søksmål mot hovedansvarlige bak forfølgelsen av Falun Gong

Klokken 1300 den 21. september 2004, holdt svenske Falun Gong utøvere og en svensk menneskerettighetsadvokat, Peter Bergquist, en felles pressekonferanse på Mynttorget i Stockholm, der de annonserte at et søksmål skal bli levert mot Jiang Zemin og hans medskyldige i forfølgelsen av Falun Gong.

Siden tidligere kinesisk leder, Jiang Zemin, satte i gang en storstilt forfølgelse av Falun Gong i juli 1999, har utallige uskyldige kinesere lidd av umenneskelig forfølgelse og samtidig mistet sine grunnleggende menneskerettigheter. Mange har blitt drept av forfølgelsen. Jiang Zemin og hans medskyldige etablerte "6-10" kontoret, en organisasjon som fungerer som en kinesisk Gestapo, og er de som utfører den landsdekkende systematiske volden og terroren mot Falun Gong utøvere. Mens de følger prinsippene sannhet, medfølelse og toleranse har Falun Gong utøvere alltid brukt fredfulle metoder i sin innsats i å stoppe forfølgelsen.

En Falun Gong utøver påpekte på pressekonferansen at selv om den hovedskyldige i forfølgelsen er den tidligere kinesiske lederen, så eksisterer fortsatt kriminaliteten gjort av ham og hans medskyldige, og forfølgelsen fortsetter. Vi håper at dette søksmålet vil fortelle folk at forfølgelsen mot Falun Gong i Kina er galt og at det fremdeles er rettferdighet i verden. Vi håper også at forfølgelsen snart tar slutt. Falun Gong utøverne leste også opp et støtte brev fra svenske Amnesty International.

Menneskerettighetsadvokat Peter Bergquist sa på pressekonferansen at Kina er en nasjon hvor lovsystemet ikke er selvstendig; menneskerettigheter er ofte brukt som et verktøy i handel og finans. Selv om Falun Gong er ikke-politisk, ble det sett på som en trussel, fordi antall utøvere steg forbi antall medlemmer av kommunistpartiet. Mange land rundt om i verden har anlagt søksmål mot de hovedskyldige i denne forfølgelsen, Sverige er ingen unntak. Vi vil bringe de kriminelle i forfølgelsen til retten i Kina, Sverige og andre nasjoner.

Helena Bargholtz er medlem av det Europeiske parlamentet og det svenske parlamentet, og er også en spesialist i menneskerettigheter. Også hun holdt en tale på pressekonferansen for å støtte rettsaksjonen med søksmål mot de hovedskyldige i forfølgelsen av Falun Gong. Hun sa i sin tale; "jeg beundrer motet til Falun Gong utøvere, spesielt motet til Falun Gong utøvere i Kina som fortsatt er under forfølgelse!"

Advokat Peter Bergquist

Falun Gong utøvere arrangerte også en anti-torturutstilling på Mynttorget, noe som gav en sterk reaksjon blant svenskene. Et par parlament medlemmer kom også ut for å se på utstillingen og uttrykte sin støtte til Falun Gong utøvere.

Mange svenske media var med på aktivitetene og intervjuet Falun Gong utøvere, Peter Bergquist og det svenske parlament medlemmet Helena Bargholtz.

MP Helena Bargholtz

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a22104-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.