Dommer ble taus etter at Falun Gong utøvere snakket ut om ekte rettferdighet i en kinesisk rett

I november 2003 ble Falun Gong utøverne Zhang Fuhe og Zhou Yulian (et gift par) og Wang Chunmei fra Dougong, Neihuang fylke i Henan provinsen, arrestert for å dele ut flyers med de sanne fakta om Falun Gong. Retten var bestemt på å gi dem veldig strenge straffer. Allerede før høringen begynte var dommen med fengsel for hver av dem bestemt.

Falun Gong utøverne støttet hverandre mens de ble forhørt i Neihuang fylkesrett. To av dem sendte opprette tanker for å eliminere onde forstyrrelser mens den tredje fortalte om det vakre med Falun Gong, om personlige, fysiske og spirituelle fordeler de hadde erfart ved å praktisere Falun Gong, og om sannheten om den ondskapsfulle forfølgelsen ledet av Kinas diktator Jiang Zemin og hans gruppe.

I møtet med deres fryktløshet og rettferdighet forstod dommeren at han var på den gale siden og han klarte ikke å si ett ord i selvforsvar. Han kunne ikke hjelpe, men utrykte sin ærlige klage: ”Det kinesiske lovsystemet er bare et show, en reklame, noe som ikke kan stoles på. Grunnloven er ikke effektiv, for ikke å snakke om lovsystemet. Nå for tiden er 'administrativ innblanding' kalt 'Lederens idé'.” Deretter hevet han brått retten.

De tre utøverne Zhou Yulian, Zhang Fuhe og Wang Chunmei ble ulovlig dømt til henholdsvis 7 år, 4 år og 5 års fengsel. Nå prøver de å appellere til en høyere rett, de skriver brev til lagmannsretten for å forklare sannheten om situasjonen. Vi forventer at alle Falun Dafa utøvere fra alle områder har en tanke på disse tre og deres situasjon i Neihuang fylke i Henan provinsen

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a21119-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.