Kina: Etter seks år i fengsel ble kvinne dømt til 3 ½ år for sin overbevisning

En innbygger fra Liuyang i Hunan provinsen ble dømt til 3 ½ år for å ha informert om Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sjel som har vært forfulgt av Det kinesiske kommunistpartiet siden 1999.

Politiet fulgte etter Liu Lixia da at hun var iferd med å dele ut informasjonsbrosjyrer om Falun Gong i et boligområde den 17. september 2019. Politiet brøt seg inn i boligen den 23. september, konfiskerte Falun Gong-bøkene og datamaskinen og arresterte henne.

Liu har siden da blitt holdt i Liuyang forvaringssenter. Hun nektes besøk av familien. Selv om vaktene lot henne skrive brev til familien, ble alt hun skrev om mishandlingen hun ble utsatt for i forvaringssenteret, slettet fra brevet.

Liu møtte i Liuyang distrikstrett den 20. januar 2020. Advokaten erklærte henne ikke skyldig. Hun vitnet til sitt eget forsvar.

Chen Yuchao som var presiderende dommer ved Liuyang distriktsrett, dro til forvaringssenteret den 3. juni og avsa dommen. Liu ble dømt til 3 ½ års fengsel.

Rammet gjentatte ganger
I løpet av de siste 21 årene med forfølgelse av Falun Gong har Liu blitt fengslet gjentatte ganger. Hun har sonet ett år i arbeidsleir og fem år i fengsel.

Liu ble første gang arrestert sent i desember 1999 fordi hun dro til Beijing for å appellere for retten til å praktisere Falun Gong. Hun ble beskyldt for "ulovlig begjæring" og satt i forvaring i en måned.

Liu ble arrestert på ny i juli 2001 fordi hun delte ut brosjyrer om Falun Gong. Hun ble dømt til fem år og ble torturert i fengsel fordi hun nektet å frasi sin overbevisning.

Lius straffeutmålinger og politiets konstante trakasseringer førte til morens store bekymringer og belastninger. Den eldre kvinnens helse forfalt raskt, og hun døde ikke lenge etter.

Liu ble arrestert enda en gang, denne gang i august 2011 mens hun fylte på gassbeholderen. Hun ble ført til Laodaohe senter for hjernevask og satt der i 30 dager. Politiet ransaket boligen og konfiskerte datamaskinen, skriveren og andre eiendeler før de løslot henne. Hun var tvunget til å bo borte fra hjemmet for å unngå videre trakassering.

Liu dro til det lokale 610-kontoret, et ekstraordinært kontor som ble opprettet spesielt i forbindelse med forfølgelsen av Falun Gong, den 8. februar 2012. Hun krevde tilbake datamaskinen og skriveren som de hadde konfiskert året før. Hun krevde også at de stanset trakasseringen av henne og familien, spesielt datteren som gikk på videregående skole.

Liu ble arrestert umiddelbart. Da Changsha fengsel nektet å ta imot henne, førte politiet henne til Beimalong tvangsarbeidsleir for soning i ett år.

Bare seks måneder etter løslatelsen av Liu ble hun igjen ført til Laodaohe senter for hjernevask av agenter fra 610-kontoret og det lokale politiet.

Sommeren 2017 ble hun arrestert etter å ha blitt angitt fordi hun pratet med folk om Falun Gong på «bondens marked». Hun ble satt i forvaring i Liuyang forvaringssenter i 15 dager den gangen.

Fordi Lius ektemann døde for mange år siden og hun selv ofte ble arrestert og fengslet, ble datteren ofte overlatt til seg selv hjemme. Den unge jenten var avhengig av at slektninger betalte skolepenger og kjøpte mat til henne.

Datteren har nylig tatt eksamen og funnet seg en jobb. Nå må hun håndtere et nytt slag, morens siste straffeutmåling.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/4/185739.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.