Tyskland: Informasjonsdag om Falun Gong

Falun Gong-utøvere i Tyskland arrangerte en Falun Gong informasjonsdag i sentrum av Stuttgart den 30. mai 2020 for å introdusere Falun Gong og informere om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse av uskyldige utøvere.

Falun Gong-standen. Utøvere viser de fem Falun Gong-øvelsene

Stuttgart er hovedstaden i delstaten Baden-Wurtenberg, som er et berømt industriområde. Mercedes-Benz, Porsche, Bosch, Software Solutions og andre kjente firmaer har hovedkvarter her. Under koronapandemien ble byen rammet hardt, og antall smittede i Stuttgart ble rangert på tredje plass i Tyskland.

Falun Gong-utøverne arrangerte sin første informasjonsdag i Königstrasse, som er den travleste handlegaten i Stuttgart. Mange stoppet opp og så på utøvernes visning av Falun Gong-øvelsene og lyttet til den vakre musikken.

Ei ung kvinne fulgte med på utøvernes bevegelser under visningen. Hun tok en informasjonsbrosjyre og sa at hun ønsket å lese mer om Falun Gong på nettet.

En ung mann tok med seg en brosjyre til en venn som liker meditasjon. En annen ung mann snakket lenge med en utøver og sa at han var interessert i å lære Falun Gong. Han var kjent med uttrykkene de (dygd) og karma fordi en av vennene hadde tilbragt seks år i et kinesisk tempel.

En middelaldrende kvinne sa at hun gjerne ville lære Falun Gong. Hun var glad for at introduksjon av øvelsene i Falun Gong og å være med ved øvelsesstedet alltid er gratis. Hun tok imot informasjon om et lokalt gruppeøvingssted og sa at hun ønsket å delta.

Ei kvinne spurte en utøver hvorfor KKP forfølger Falun Gong. Utøveren forklarte hvordan Falun Gongs prinsipper Sannhet, Medfølelse og Toleranse står i motsetning til KKP’s ideologi og partiets kamp mot medmennesker og naturen. Utøveren forklarte hvordan KKP fabrikkerer løgner for å sverte Falun Gong for å vende befolkningen mot utøverne og hvordan partiet brukte samme taktikk under koronapandemien. Kvinnen var enig med utøveren.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/11/185469.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/4/德国学员在斯图加特市中心举办信息日(图)-407261.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.