Kina: Kvinne dømt til 3 ½ år for sin overbevisning

En innbygger fra Haicheng i Liaoning provinsen ble dømt til 3 ½ år i fengsel for å praktisere Falun Gong, en åndelig meditasjons-metode som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregime siden 1999.

Wang Xiuqin ble arrestert den 24. september 2018. Politiet konfiskerte datamaskinen, skriveren og Falun Gong-bøkene hennes, men også bilen hennes ble tatt.

Det viste seg at tjenestemenn fra Liaoyang lokale sikkerhetsavdeling hadde overvåket Wang i åtte måneder før de arresterte henne.

Politiet satte Wang i forvaring ved Liaoyang forvaringssenter den 25. september. Arrestasjonen ble godkjent av påtalemyndighetene i Liaoyang fylke den 29. oktober.

Wangs søster og svoger ba sønnen Zhang Xin, som er advokat, om å representere henne. Nevøen, som i likhet med sine foreldre var dypt influert av hat-propaganda fra Kommunistpartiet mot Falun Gong, besluttet å erkjenne tanten skyldig.

Wang var derimot bestemt på å bevise sin uskyld. Nevøen utnyttet da sine forbindelser til å sikre rettslig godkjennelse til å representere Wang uten hennes samtykke.

Wangs datter henvendte seg til lokale Falun Gong-utøvere som hjalp henne med å få tak i en advokat som ville nekte straffeskyld for Wang.

Da Wang møtte i Liaoyang fylkesrett den 5. mars 2019, ble nevøen veldig sint da han så advokaten som datteren og medutøvere hadde fått tak i. Han og foreldrene presset kusinen til å si opp advokaten, til tross for at Wang ønsket inderlig å beholde ham.

Da den foretrukne advokaten var oppsagt, førte Wang sin egen sak, men hun ble ofte avbrutt av nevøen.

Dommer Gao Xiaoguang dømte Wang til 3 ½ års fengsel og en bot på 10.000 yuan den 16. mai 2019.

Wang har anket dommen.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/10/180666.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.