Kina: Bror og søster dømt til fengsel med seks måneders mellomrom for sin tro på Falun Gong

En innbygger fra Chengdu i Sichuan provinsen ble dømt til fengsel for sin tro på Falun Gong, en åndelig metode som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999.

Yuan Bin som er 52 år, ble arrestert den 24. januar 2019 fordi han hadde søkt om løslatelse av søsteren Yuan Xuefen. Hun ble arrestert den 21. mai 2018 fordi hun fjernet regimets plakater med propaganda mot Falun Gong.

Yuan Bin

Arrestasjonen av søsknene ble traumatisk for foreldrene som begge svimte av og ble innlagt på sykehuset. Moren kom til hektene igjen, mens faren døde av komplikasjoner.

Xuefen ble dømt til to års fengsel den 28. april 2019.

Bin ble dømt til fire år og måtte betale en bot på 10.000 yuan av den samme retten den 15. oktober 2019.

En annen Falun Gong-utøver, Ding Shuqing, som ble arrestert den 25. oktober 2018 etter å ha brukt pengesedler med informasjon om Falun Gong skrevet på, møtte opp i retten samme dag. Hun ble dømt til tre års fengsel og fikk en bot på 10.000 yuan.

Den strenge sensuren i Kina har ført til at mange Falun Gong-utøvere finner kreative måter å spre informasjon om forfølgelsen av metoden, inkludert å skrive informasjon på pengesedler.

Før den siste domsavsigelsen har Bin blitt arrestert og inkarnert gjentatte ganger for å nekte å gi opp sin tro. Han har tilbragt ett år i arbeidsleir og åtte år i fengsel. Han mistet jobben sin som lærer, og konen skilte seg fra ham.

Årene med fengsel og tortur har vært en stor påkjenning for Bins helsetilstand. Håret er blitt grått, tennene har falt ut, og synet hans er dårligere. Han har ofte leddsmerter og kan ikke løfte høyre arm på grunn av en frossen skulder.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/11/180688.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.