Norge: Ringerikedagen: «Jeg har aldri visst dette!»

Den årlige Ringerikedagen arrangeres den første lørdagen i september. Hønefoss er det administrative sentrum for Ringerike kommune, en by rett nord-vest for Oslo. Over to hundre lag, foreninger, organisasjoner og næringsliv fra lokalmiljøet samlet seg i sentrum for å sette opp standen sin for sammen å gi publikum et bredt og inspirernde bilde av hva Ringerike har å by på.

Falun Gong-utøvere fra byene i og rundt Oslo dro den 7. september 2019 til Hønefoss for å sette opp en stand med informasjonsplakater og -bannere. De viste de fem Falun Gong-øvelsene og informerte om Falun Gong og om forfølgelsen av Falun Dafa i Kina.

Falun Gong-utøverne deler ut informasjonsbrosjyrer til forbipasserende Falun Gong-standen i Hønefoss den 7. september 2019 Folk signerer petisjonen og tar avstand fra forfølgelsen i Kina

Studenter lærte øvelser
Utøverne viste øvelsene på standen. De rolige bevegelsene og øvelsesmusikken tiltrakk seg mange forbipasserende. Flere studenter var interesserte i metoden, og noen fikk lære øvelsene.

Folk uttrykte sjokk og sympati
Utøverne delte ut informasjonsbrosjyrer til forbipasserende. Mange stoppet opp og ønsket å få mer informasjon om både Falun Gong og forfølgelsen i Kina.

Da utøvere informerte dem om at det kinesiske regimet forfølger Falun Gong-utøverne i Kina og at noen av de som sitter i fengsel, samvittighetsfanger, blir fratatt organer og møter døden, uttrykte de sjokk og sympati! Flere sa til utøverne at de ville lese informasjonsbrosjyren nøye.

En kvinne som hadde stått og lest informasjonsbrosjyren, klarte ikke la være å felle tårer av sympati for forfølgelsen av de kinesiske Falun Gong-utøverne. Utøveren som ga henne brosjyren, ble også beveget av damens tårer. Damen gikk bort og ga utøveren en god klem som trøst.

Signatur for å stoppe forfølgelsen
Etter å ha lest informasjonsbrosjyren, -bannere eller -plakater og fått informsjon om forfølgelsen i Kina, kom mange til standen for å signere petisjonen. De tok på den måten avstand fra forfølgelsen og ønsket å hjelpe utøverne å stoppe forfølgelsen.

En norsk dame kom til standen etter å ha lest informasjonsbrosjyren. Hun sa til en Falun Gong-utøver: «Jeg har aldri visst dette!» Hun siktet til at den kinesiske regjeringen stjeler organer fra Falun Gong-utøvere og andre samvittighetsfanger. Hun signerte petisjonen for å kreve at norsk Regjering og Storting må ta opp saken med myndighetene i Kina.

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.