London: Europeiske utøvere arrangerte parade for å informere om forfølgelsen i Kina

Falun Gong-utøvere fra 33 land arrangerte en storstilt parade i London sentrum den 30. august 2019. Paraden introduserte Falun Gong, informerte om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) 20 år lange forfølgelse av metoden og informerte om den statssanksjonerte organhøstingen fra levende Falun Gong-utøvere. Mange lokale og besøkende fra hele verden så paraden og pratet med utøverne.

Falun Gong-paraden i London sentrum den 30. august 2019
Falun Gong-utøvere fra forskjellige land
20 års forfølgelse av Falun Gong. La den slutte nå! Stopp forfølgelsen av Falun Gong 140 millioner kinesere har frasagt seg sitt medlemskap i KKP

Samling foran den kinesiske ambassaden i London Vising av øvelsene foran parlamentet i Storbritannia
Winifred Terloy, turist fra California, USA Familien Kühn gleder seg over paraden

Det europeiske Tian Guo marsjband ledet prosesjonen
Paraden startet i Regent's park i London, gjennom Oxford Street som er et kjent forretningsstrøk, videre til Chinatown, Trafalgar Square, Whitehall, Statsministerens kontor og endte opp ved Parlamentsbygningen etter litt over to timer.

Både lokale og turister så paraden og tok bilder og videofilmet. En rekke kinesiske tilskuere meldte seg ut av KKP og ungdomsorganisasjonene etter å ha pratet med utøvere og forstått viktigheten av å ta avstand fra disse organisasjonene. Mange tilskuere tok imot Falun Gongs informasjons-brosjyre for å få vite mer om metoden.

Utøver Lin Zhang som er en av arrangørene, sa at målet med paraden var å introdusere Falun Gong offentlig, protestere mot KKP's 20 år lange forfølgelse og å oppfordre folk fra alle lag i samfunnet om å stå sammen for å få en slutt på forfølgelsen.

Zhang sa: "Falun Gong-utøvere blir arrestert og slått. KKP har til og med høstet organer fra levende utøvere i Kina i 20 år. Falun Gong-utøverne er gode mennesker som følger prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Vi håper flere får vite sannheten og fordømmer KKP's voldshandlinger."

Tilskuer Tian som opprinnelig er fra Shenyang i Kina, men nå bosatt i London, sto på fortauet i Chinatown for å se paraden. Han fortalte at han hadde sett Falun Gong-aktiviteter flere ganger og sa: "Det er umenneskelig"; han mente KKP's organhøsting fra levende utøvere. Tian mente Falun Gongs prinsipper Sannhet, Medfølelse og Toleranse er viktige, og han tilføyde at jo flere mennesker som tar til seg disse prinsippene, jo bedre er det.

Sannhet-Medfølelse-Toleranse er universelle verdier
Joyce som er hotelldirektør og har bodd i Storbritannia i mange år, er opprinnelig fra Singapore. Hun sa: "Det er trist å høre at en slik brutal forfølgelse finner sted i verden. Sannhet, Medfølelse og Toleranse er universelle verdier. Både Buddha og Jesus lærte folk slike prinsipper. Prinsippene er av stor verdi og kan ikke slippes. Dette er livet."

Winifred Terloy, turist fra USA, sa hun ønsket å bidra til å få en slutt på forfølgelsen. Winifred var imponert over at paraden var "så fredelig, internasjonal og unik".

"Jeg har hørt om Falun Gong flere ganger tidligere", sa Winifred. "Jeg var i Hong Kong for ikke så lenge siden. Jeg vet at KKP undertrykker mennesker. Jeg håper at de brittiske styresmaktene, inkludert styresmaktene i andre europeiske land, kan gjøre noe for disse uskyldige Falun Gong-utøverne. Jeg håper virkelig det. Jeg ber for dette. Jeg har sett Falun Gong-paraden i San Francisco også."

Med skjelvende stemme fortsatte hun: "I byen vår var jeg på en kropps-utstilling og så til og med menneskeorganer. Jeg er veldig bekymret. Hvordan kan slikt skje? Folk kan ikke behandles som dyr, noe så trist. Tidligere ble vi skremt av nazistene. Og nå blir til og med levende mennesker drept for sine organer, noe som er ekstremt ondskapsfullt. Vi må bekjempe dette. Ellers vil ondskapen fortsette."

Winifred så utøvere som var kledd i hvitt og kom bærende på kranser med portretter av medutøvere som har mistet livet under forfølgelsen. Hun pekte på bildene og sa: "Se, disse menneskene har blitt forfulgt til døde."

Da hun ble fortalt at europeiske politikere åpenlyst går imot forfølgelsen, sa hun: "Det er storartet. Det er godt å vite."

Sannhet-Medfølelse-Toleranse er storartet
Andrea som er økonom fra Skottland, sa: "Vi vet at noe av forfølgelsen i Kina begås med høyteknologi som er spesielt utviklet for KKP. Vi har sympati for Falun Gong-utøverne i Kina. Denne typen forfølgelse av ytrings- og trosfrihet mange steder gjør oss veldig triste.

Andrea sa videre: "De kinesiske styresmaktene bruker avansert teknologi for å kjempe mot det frie samfunnet og dissenter. Kina er fremst på dette området. Dette gjør Kommunist-partiet.

"Vi vil spre nyheter om forfølgelsen av Falun Gong til andre, men selvfølgelig på en trygg måte. Jeg tror vi kan lære mye av Falun Gong-utøverne om tro, ekte godhet og rasjonell toleranse. Prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse er storartet. Jeg mener alle egentlig ønsker å være en slik person. Slike mennesker blir bare forfulgt i Kina."

Familien Kühn fra Bavaria i Tyskland var på besøk i London. Det var første gangen de så en Falun Gong-parade. Ektemannen sa at "paraden så både vennlig og fredelig ut." Konen var enig. Kühn hadde også lagt merke til at paraden hadde forskjellige temaer, noe som gjorde det veldig interessant. Han ble forferdet over å få kjennskap til KKP's organhøsting av levende utøvere.

Peter Yan som var en velkledd bedriftskonsulent, så paraden. Han sa han ikke visste hva det dreide seg om før han leste brosjyren. Han sa: "arrangementet er svært fredelig. Det er det beste med paraden. Aktivitetene er fargerike. Folk er vennlige, ikke aggressive. Dette er veldig bra."

Etter å ha fått vite at KKP har forfulgt Falun Gong-utøvere i over 20 år, sa Peter: "Jeg liker ikke kommunismen. Jeg tror ikke den kan fungere som institusjon eller styresett med et visst politisk system. Uansett hvor i verden kommunismen er, liker jeg ikke kommunisme som politisk system."

Han fortsatte: "Jeg la merke til at Falun Gong-utøverne er veldig gode mennesker. KKP's propaganda er åpenbart bare løgn. Konseptet Sannhet, Medfølelse, Toleranse er veldig bra. Jeg vil fortelle vennene mine om mine personlige opplevelser i dag. Det er ikke bare på grunn av rettferdighetsfølelsen, men faktisk på grunn av utøvernes rolige og vennlige måte å være på."

Bakgrunn
Falun Gong ble først introdusert offentlig i 1992. Nærmere 100 millioner mennesker over hele Kina begynte straks å praktisere Falun Gong etter å ha erfart helsemessige og personlige forbedringer. Jiang Zemin, tidligere leder av kommunist-regimet, oppfattet den åndelige metodens økende popularitet som en trussel mot KKP’s ateistiske ideologi og utstedte en ordre om å bannlyse Falun Gong den 20. juli 1999.

Minghui.org bekrefter at 4 236 Falun Gong-utøvere har mistet livet under den 20 år lange forfølgelsen, men det faktiske antallet mistenkes å være betydelig større. Mange flere har blitt fengslet og torturert for sin overbevisning.

Det finnes konkrete bevis på at KKP organiserer organhøsting av organer fra fengslede utøvere. Disse drepes for å forsyne organtransplantasjons-industrien.

Under Jiangs personlige ledelse etablerte KKP 610-kontoret, en sikkerhetsorganisasjon som er hevet over enhver lov og med makt til å overstyre politiet og juridiske systemer. Den eneste oppgave de har, er å forfølge Falun Gong.

Oversattt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/2/179141.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/31/欧洲法轮功学员伦敦大游行-民众关注-392130.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.