Kina: Prisbelønnet lærer dømt for sin overbevisning

En prisbelønnet lærer ble dømt til 3 ½ års fengsel fordi han nektet å oppgi sin tro på Falun Gong, en åndelig disiplin som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999.

Wang Hongzhu som bor i Anshan i Liaoning provinsen, møtte opp i Lishan distriktsrett den 20. mai 2019. Han hadde to advokater, og de erklærte ham «ikke skyldig». Han vitnet selv og sa at det ikke var noe galt med å opprettholde sin overbevisning.

Hongzhu Prisene Wang har fått

Familien hans ble informert om fengselsdommen og boten på 5000 yuan (omkring 5000 NOK) den 23. juli 2019.

Wang anket dommen den 1. august og krevde at politiet skulle levere tilbake alt som var konfiskert hos ham, som en datamaskin, mobiltelefoner og nærmere 35.000 yuan i kontanter.

Wang som er 43 år, ble arrestert den 22. august 2018 på skolen under en massearrestasjon av Falun Gong-utøvere i Liaoning provinsen. Konen og tenåringen deres ble samme dag trakassert hjemme.

Presset til å gi slipp på sin overbevisning
Wang led i ungdommen av alvorlig nevrose. Han hadde hyppig hodepine og søvnvansker. Han konsulterte mange leger og forsøkte ulike medisiner, men ingenting hjalp. Han måtte ta ett år fri fra skolen.

Bare noen få dager etter at han begynte med Falun Gong, forsvant hodepinen. Han gikk umiddelbart tilbake til skolen og klarte å komme inn ved Shenyang universitet for å studere fysikk i 1996.

Fordi han ikke gav opp Falun Gong da forfølgelsen startet, ble han arrestert og sendt til Longshan tvangsarbeidsleir i 1999. Der ble han utsatt for intensiv hjernevask.

Foreldrene dro fra landsbygden og leide en liten leilighet utenfor arbeidsleiren. De dro til leiren hver dag for å bønnfalle ham om å gi opp sin overbevisning. Under press fra foreldrene, muligheten for å bli utvist fra universitetet og torturen og mishandlingen han led under i arbeidsleiren, signerte Wang erklæringen og lovet, mot sin vilje, å gi opp Falun Gong.

Han fortsatte universitetsstudiene i 2000 og tok eksamen samme år. Deretter ble han ansatt ved en lokal skole som fysikklærer.

Kort etter fortsatte han å praktisere Falun Gong og ble arrestert igjen den 18. oktober 2001. Han fikk en dom på to års tvangsarbeid og ble oppsagt ved skolen.

Etter løslatelsen arbeidet han ved flere privatskoler og mottok mange priser for en fremragende arbeidsinnsats.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/19/178964.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/11/辽宁优秀教师王宏柱被枉刑三年半-依法上诉(图)-391312.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.