Storbritannia: Utøvere informerte om forfølgelsen av Falun Gong i Kina

Falun Gong-utøvere hadde et arrangement i Chinatown i London den 10. februar 2019. De ønsket å informere om forfølgelsen av Falun Gong i Kina. Informasjonsplansjer ble satt opp for å avdekke ondskapen i Kina, som er rettet mot utøverne. De samlet inn underskrifter i en petisjon med krav om en slutt på forfølgelsen. Mange forbipasserende viste sin støtte til utøvernes arbeid og pågangsmot.

Utøvere i London informerte om forfølgelsen av Falun Gong i Kina

Andrew er glad for å treffe på Falun Gong-utøverne igjen etter to åri Chinatown Flere forbipasserende leser informasjonsplansjene grundig og stiller spørsmål John (til venstre) har nylig vært på besøk i Kina. Etter å ha pratet med en utøver signerer han petisjonen og gir uttrykk for at han ønsker å lære metoden

Mange stoppet opp for å få mer inormasjon, og de fleste signerte petisjonenen med krav om en slutt på forfølgelsen. Flere bemerket at Falun Gongs prinsipper, Sannhet, Medfølelse og Toleranse er universelle verdier som må beskyttes.

En kvinne fra Vietnam signerte petisjonen og fortalte utøverne at moren hennes praktiserer Falun Gong i Vietnam. Hun hadde derfor begynt å lese Zhuan Falun, hovedboken i Falun Gongs lære. Hun var glad for å knytte kontakt med lokale utøvere.

Andrew var glad for å møte utøverne
Andrew came across Falun Gong practitioners two years ago, when he signed a petition. He was given a handmade paper lotus flower. He asked for another one, so that he could gift it to a friend. He said that he placed the lotus flower at a place where he could often see it, because he really liked the three characters of Zhen, Shan, Ren (Truthfulness, Compassion, and Forbearance). He said that the meaning of the three characters are very important to him, and that people needed to be truthful and willing to forgive. He also said that the kindness of people in today's society is disappearing and that it is great that Falun Gong promotes it.

Andrew hadde truffet Falun Gong-utøverne for to år siden. Da signerte han en petisjon. Han fikk en håndbrettet lotusblomst i papir og spurte om å få en til som gave til en venn. Han fortalte at han hadde plassert lotusblomsten et sted der han kunne se den godt, fordi han likte tegnene Zhen, Shan, Ren (Sannhet, Medfølelse og Toleranse). Han fortalte at betydningen av de tre tegnene er veldig viktig for ham og at folk trenger å være sannferdige og villige til å tilgi. Han sa også at godheten i dagens samfunn er ved å forsvinne og at det er flott at Falun Gong promoterer det.

Signerer petisjonen
Rene flyttet fra Sør-Afrika for å jobbe i London. Det var første gangen hun hørte om Falun Gong. Hun syntes plansjen med utøverne som gjorde den sittende meditasjonen, var "nydelig". Hun verdsatte Falun Gongs prinsipper høyt og sa at folk må være "gode på innsiden". Hun sa at uansett hva man tror på, må man være tolerant.

Etter å ha fått informasjon om at utøverne i Kina tortureres fordi de nekter å gi slipp på sin overbevisning, sa Rene at ethvert diktatur alltid har undertrykket opphøyde trosretninger opp gjennom historien. Hun signerte petisjonen og sa: "Jeg er glad for å kunne signerer, det er jeg virkelig."

Førstehånds erfaring med politiovervåkning
John var nylig på besøk i Kina med kjæresten og fikk oppleve mangel på tanke- og trosfrihet. Han fortalte at uansett hvor de dro, fortalte de lokale dem hva myndighetene og politiet sa. Han kunne ikke bruke sosiale medier eller utenlandske søkemotorer for å verifisere det han ble fortalt. Som resultat måtte han tie, noe han følte var feil.

Da han så utøverne som mediterte, sa han: «Dette ønsker jeg å begynne med.» Utøverne fortalte hvordan han kan lære øvelsene helt gratis ved ethvert av byens mange øvingssteder.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/2/17/175855.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/13/在伦敦圣马丁广场讲真相-民众向往真善忍(图)-382710.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.