Sverige: Ny film avslører Kinas utenlandspropaganda blant vestlige studenter

Regissøren Doris Lius dokumentarfilm "In the name of Confucius" ble vist flere steder i Sverige i slutten av februar. Filmen omhandler den kontroversielle, kinesiske utdanningssatsningen i utlandet. Etter filmen ble det arrangert en paneldebatt med filmens regissør, Doris Liu, til stede.

Doris Liu, regissør av dokumentarfilmen "In the name of Confucius" som ble vist flere steder i Sverige i februar Kinaeksperten Manyan Ng snakker i en paneldebatt etter visningen av filmen "In the Name of Confucius" i Stockholm den 19. februar 2019

Epoch Times Sverige følger utviklingen rundt Konfucius-instituttene (KI) og Konfucius-klassene i Sverige. Denne spesielle undervisningen innen det kinesiske kommunistregimets utenlandspropaganda finnes over hele verden. Kontroversene rundt dem handler om alt fra direkte spionasje eller forsøk på å sno seg inn i vertslandets ulike systemer til at en agerer som talerør for det kinesiske kommunistregimet og forbyr lærerne å ta opp sensitive spørsmål. At så mange læresteder godtar et slikt kinesisk «tibud», kan trolig forklares med naivitet, men også med at Kina lokker med omfattende økonomiske tiltak, som gratis læremidler og direkte bidrag.

Den knapt en time lange canadiske filmen har en dobbel dramatisk kjerne. Den handler delvis om en avstemming i Torontos skoledistrikt om en kan tillate KI, som den skandalerammede ordføreren har inngått avtale med, og dels historien om Sonia Zhao. Sonia Zhao er lærer på KI ved McMaster-universitetet i Hamilton i Canada og gikk til rettssak fordi KI eksplisitt diskriminerer Falun Gong-utøvere. Falun Gong er en åndelig metode der utøverne blir hardt forfulgt av Det kinesiske kommunistpartiet både i og utenfor Kina.

Filmen informerer også om, ved hjelp av intervjuer med ulike eksperter, bakgrunnen til instituttet. Dette er nødvendig for å forstå hva konfucius-instituttene egentlig er. De er en forlenget arm av det kinesiske regimet som på ulike måter brukes for å infiltrere og påvirke de vestlige landene gjennom "myk makt". Ifølge det kinesiske regimets egne ord er KI «en viktig del av Kinas propaganda utenlands».

Likevel etterlates en seer som ikke har kjennskap til det kinesiske regimet og hvordan det kinesiske regimet fungerer, med en hel del spørsmål. Dette luftes i paneldebatten etterpå.

Enhetsfront
Ved visningen i Stockholm deltok foruten regissøren Doris Liu også Kina-eksperten Manyan Ng, som ga et dypere bilde av KI’s røtter i Det kinesiske kommunistpartiets "enhetsfront". Helt siden partiets barndom på 20-tallet har enhetsfronten vært et svært effektivt våpen. Det går ut på at en identifiserer spørsmål der en kan gå sammen om en felles sak med ulike grupper og individer. På denne måten kan en infiltrere, påvirke og ødelegge eller omvende dem. Lederen for Hanban, som er KI’s moderorganisasjon, har tidligere arbeidet for avdelingen for enhetsfronten i partiet, påpekte han.

Det er en veldig langsiktig tenkning.

Det kinesiske kommunistpartiets merkelige blanding av ekstrem eleganse og tilsynelatende grovhugget klumpethet i sitt propaganda-arbeid lurer ofte folk fra vesten. Et spørsmål som ble diskutert, var hvorfor Konfucius-instituttene handler på en måte de burde forstå, er fremmed for folk fra vesten. For eksempel forekommer det hyllest av fører Mao i lærebøkene, og en forbyr lærerne å diskutere fritt sensitive temaer som Taiwan, Tibet, demokrati eller Falun Gong.

«Min oppfatning er at det kinesiske regimet ikke riktig forstår universelle verdier eller regler som alle andre respekterer. Når de da samhandler med vesten, forstår de i utgangspunktet ikke at det de eksporterer, er kontroversielt», sa Doris Liu.

«Bare når omverdenen reagerer, forandrer de gradvis sin strategi. Derfor så jeg i løpet av mine undersøkelser mer propaganda i undervisningsmaterialet den gangen enn det jeg gjør nå.

Selv den diskriminerende ansettelsespolitikken mot Falun Gong-utøverne har forsvunnet fra visse deler av KI’s moderorganisasjons (Hanban) hjemmesider på ulike språk, for innimellom å dukke opp igjen», fortalte Liu. «Man forandrer strategi, men målet forandres aldri.»

Motgang for KI
Konfucius-instituttene har møtt på en hel del motgang i de senere årene over hele verden. I USA har en på lovgivnings-nivå begynt å agere mot Kinas framstøt på utdanningsområdet. De har reagert delvis direkte mot KI, og det har resultert i at læresteder og skoler har avsluttet sitt samarbeid med Hanban. Selv innen EU har en begynt å reagere.

Men KI er bare en liten del av Kinas propaganda-krig. Doris Liu påpekte at når det gjelder for eksempel å føre regimets budskap ut via vestlige medier, enten i form av bilag i vestlige aviser eller gjennom å skape engelsk-språklige kanaler direkte for partimedier, som CCTV, er man for tiden på offensiven.

Et annet konsept som synes å være skapt som et svar på kontroversene rundt KI, er de såkalte Kinesisk kultursentrene. Det finnes allerede over tjue slike rundt om i verden, fortalte Doris Liu. Det ble påpekt at det finnes et slikt senter i Kungsträdgården i Stockholm. De har, i motsetning til KI, ingen kobling til innenlandske institusjoner. Mange blir urolig av de direkte koblingene til et kommunistdiktatur. «De er enda vanskeligere å skille ut enn Ki, ettersom de er helt frittstående», sa Doris Liu.

Det ble også stilt spørsmål om hva som kan gjøres for å møte denne strategien fra Kina. Paneldeltakerne la vekt på at det er viktig å fortsette å informere, både allmenheten, politikere og andre beslutningstakere. Manyan Ng sa at et viktig første skritt er at en må forstå Det kinesiske kommunistpartiet; hva det egentlig er og hva de er ute etter. Han dro en parallell til den kinesiske klassikeren "Reisen til vesten" der kong Markatta blir utsatt for en demon som er maskert som en vakker, vennlig kvinne. Men kong Markatta kunne se gjennom overflaten og dermed beseire demonen.

«Forsøk å lære av kong Markatta. Det kinesiske kommunistpartiet har vært dyktig å fremstå som vennlig, vakkert og innbydende. En må se hva som finnes under overflaten», sa Manyan Ng.

Oversatt etter en artikkel fra Epoch Times, Sverige:
https://www.epochtimes.se/Ny-film-avslojar-Kinas-utlandspropaganda-mot-vasterlandska-studenter

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.