Kina: Falun Gong-utøver arrestert fordi hun opplyste om hvordan Falun Gong hadde hjulpet henne

Geng Xiuqin dro til landsbyen Bei i Yuquan for å dele ut Falun Gong bordkalendere den 7. desember 2018. Hun måtte bruke krykker på grunn av en tidligere skade, men klarte likevel å dele ut kalenderne. Der ble hun arrestert av politiet etter tips fra en i landsbyen.

Geng som er 55 år, jobber med utvikling av jernbanen og er fra landsbyen Kungshan i Heilongjiang provinsen.

Hun ble skadet i ungdommen. En dag på jobben falt hun, og beina ble alvorlig skadet. Hun kjente straks at nedre del av kroppen var lammet, og hun var sengeliggende i mange år; ute av stand til å gå.

Geng levde i fattigdom og hadde ikke råd til behandling. Hun forsøkte ulike qigong-metoder for å helbrede beina, men ingen ting virket.

Flere hun kjente praktiserte Falun Gong og anbefalte metoden for henne i 2010. Ikke lenge etter at hun begynte å øve Falun Gong, klarte hun å reise seg opp, og hun gikk med krykker.

Etter å ha opplevd det hun selv følte var et mirakel, klarte hun ikke la være å fortelle alle hun møtte, hvordan det å praktisere Falun Gong hadde hjulpet henne.

Da hun ble arrestert den 7. desember, samlet tre tjenestemenn fra Yuquan politiavdeling seg rundt henne. Tjenestemennene dro til boligen hennes og ransaket den.

Den 22. desember ble ektemannen underrettet av den tjenestemannen som håndterte Gengs sak, at hun var satt i kriminell forvaring. Tjenestemannen ba familien om å hente arrestordren og ta med noen klær til henne.

Gengs ektemann ble skremt, og i frykt for Det kinesiske kommunistpartiet la han skylden på konens Falun Gong-praksis. Han ignorerte det faktum at hun var blitt frisk fra lammelsen på grunn av Falun Gong.

Da lokale Falun Gong-utøvere fikk høre om arrestasjonen, kjøpte de ris, mel og olje og tok med til henne da de besøkte henne i fengselet. De ønsket å hjelpe ektemannen med å få henne ut av fengselet, men han avviste dem.

Gengs sak håndteres av Achen distriktsrett og kan bli oversendt påtalemyndighetene kort etter nyttår.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/7/174543.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.