Sverige: Falun Dafa erfaringskonferanse 2018

Falun Dafa-utøverne i Sverige var samlet i Stockholm den 22. juli 2018 under den årlige Falun Dafa erfaringskonferansen. Tretten utøvere leste opp artikler de hadde skrevet om sine erfaringer med kultiveringen. De fortalte hvordan de gav slipp på ulike menneskelige følelser, hvordan de så innover i seg selv og hvorfor de anerkjente Dafa.

Fa-konferansen i Sverige Utøverne taler og deler kultiveringserfaringer på den svenske Fa-konferansen 2018

Trofast mot Mesteren og Dafa
Viveka fra Göteborg har praktisert Falun Dafa i 20 år. Hun sa: ”Etter at jeg begynte å praktisere Falun Dafa, har jeg aldri vurdert å slutte med denne fantastiske kultiveringsmetoden.”

Hun fortalte om flere tilsynelatende alvorlige prøvelser med sykdomskarma hun hadde gjennomgått i løpet av de siste 20 årene. Hun mente dette var prøvelser. Hun lærte å ikke la seg skremme av sykdomskarma. Hennes besluttsomhet og overbevisning hjalp henne med å fjerne frykten. Dermed forsvant sykdomssymptomene.

Hun oppfordret oss til å tro på alt Mesteren har lært oss, at det er viktig at vi ikke vakler i troen og at vi ikke lar der være rom for frykt. ”Hvis man har frykt eller forstyrrende tanker, må man umiddelbart eliminere dem”, sa hun.

Å gi slipp på egoet og fastholdende til å klage
Johan er en lokal koordinator. Han hadde forstått at som koordinator skal en ikke bare tenke på hvordan en ønsker at ting skal bli gjort og hva en selv føler. I stedet skal en påta seg mer ansvar. ”Jeg må gi slipp på meg selv som koordinator og forsøke å forstå hva Mesteren ønsker og hva Fa lærer oss. Koordinatorer skal hjelpe og oppmuntre flere utøvere til å delta i ulike oppgaver, fordi alle har forskjellig personlighet og karakter. Vi trenger ulike typer oppmuntring og støtte”, sa han.

Johan leverer informasjonsmateriell til områder der utøverne er ute og informerer om Falun Dafa. Han drar til et lager og henter materiell, plansjer og annet utstyr til utstillinger og frakter dem til arrangementet. Etter arrangementet frakter han alt tilbake til lageret.

Han er den første utøveren som møter opp på arrangementene og den siste som drar hjem. Andre utøvere har familie og andre forpliktelser som gjør det vanskelig å hjelpe til.

Han klaget ofte og var misunnelig og tenkte dette var urettferdig. Gradvis forstod han at dette var en fin måte å kultivere seg selv og forbedre sin egen moral. Han sluttet å klage og stoppet misunnelsen han følte når han så andre som tilsynelatende hadde mindre å bære.

Johan fortalte at han ønsket å lovprise hver eneste mulighet til å kultivere, ellers ville han angre på det senere. ”Fa-opprettingen skjer fort nå og krever at vi som kultiverer, går med bestemte skritt fremover”, sa han.

Ung utøver: informering om Falun Gong og forfølgelsen
Seksten år gamle Zhong Min begynte å praktisere Falun Dafa sammen med foreldrene sine som helt ung. Han fortalte hvordan han informerte om Falun Gong for lærere og elever på videregående skole.

Zhong Min forstod ikke nødvendigheten av å redde mennesker da han var grunnskoleelev. Han visste heller ikke hvordan han skulle nå ut til folk og prate med folk om Falun Dafa. Men han bestemte seg for å fortelle lærerne og elevene om Falun Dafa og forfølgelsen da han gikk på videregående skole. Etter avgangseksamen gav svensklæreren ham et siste oppdrag. Han skulle skrive en særoppgave om et hvilket som helst emne. Han så dette som en god mulighet til å informere både om Falun Gong og forfølgelsen i Kina. Med hjelp fra læreren og foreldrene skrev han en oppgave som han presenterte for over 100 lærere og elever.

Han sa: “I det øyeblikket jeg stod på podiet, økte hjerterytmen. Men jeg tenkte at Mesteren og gudene så meg. Jeg pustet dypt inn og begynte talen. Etter talen applauderte publikum varmt. Mange stoppet opp ved petisjonen for å signere den og vise sin støtte til Falun Dafa. Folk var oppglødd og takket meg for å våge å stå fram og avsløre forfølgelsen.

Zhong Min fortalte at han virkelig følte Mesterens styrke under talen. På grunn av særoppgaven ble han tildelt skolens ”Samfunnsvitenskaps-pris” under avgangssermonien dette året, som en oppmuntring til å arbeide videre med menneskerettigheter.

Å kultivere seg selv
Lai delte sine kultiveringserfaringer da hun deltok på Almedalen uke, en uke der svenske politiske partier, bedrifter og nyhetsmedier møtes. Hun hadde som oppgave å informere om Falun Gong og forfølgelsen i Kina.

Før den politiske uken i Almedalen i 2017 hadde Lais kultivering dabbet av. Vanligvis klarte hun å meditere i full lotusstilling i over en time, men plutselig klarte hun ikke engang sitte i lotusstilling i 15 minutter. Da hun viste den sittende øvelsen i Almedalen, fikk hun krampe i leggen og store smerter. Men helt mot slutten av meditasjonen følte hun at tiden gikk fort, kroppen var full av energi, og hun følte seg veldig bra.

Da hun så innover i seg selv, skjønte hun at hun hadde redsel for å lide og å være avhengig av andre utøvere. Hun klarte å gi slipp på begge deler med hjelp fra Mesteren.

Under den politiske uken i 2018 ønsket koordinatoren at hun skulle være lege i et rollespill om tvungen organhøsting. Da hun holdt skalpellen og tenkte på de uskyldige utøverne som møtte en slik grusom død, kom tårene.

“Dafa-utøvere i Kina,” sa hun, “tør fortsatt stå fram og informere om Falun Gong og forfølgelsen og redde levende vesener, til tross for forfølgelse, arrestasjoner, slag, ulovlige dommer og til og med å få organer fjernet. Hvor stort og bemerkelsesverdig er ikke det? Jeg lever i mine rolige omgivelser og liker komfort, men kultiveringen min dabber av. Noen ganger glemmer jeg at jeg er en Falun Dafa-utøver som skal fortelle folk om Dafa. Mesteren så at jeg gradvis var blitt slapp, så han arrangerte denne opplevelsen for å stimulere og til og med gjenopprette mine rette tanker.”

Utøverne som deltok på Fa-konferansen, sa de fikk ny innsikt og oppmuntring fra sine med-utøvere. Mange sa de ønsket å bli flinkere til å studere Fa og til å se innover i seg selv i møte med vanskeligheter.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/7/26/171264.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/24/瑞典召开二零一八年修炼心得交流会(图)-371492.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.