Storbritannia: Kinesiske utøvere ba om hjelp til å løslate familiemedlemmer i hjemlandet

Når folk oppdager noe som er bra, ønsker de å dele det. Når noe godt blir truet, vil folk rope om hjelp. Slik er det med Falun Gong, også kalt Falun Dafa, som er en kinesisk kultiveringspraksis for sinn, kropp og sjel. Falun Gong-utøvere ønsker å dele denne livsendrende praksisen med dem som er interessert, men de informerer også aktivt om den brutale 19-årige forfølgelsen som praksisen møter i Kina.

Ming Hui (til venstre) snakker med forbipasserende om sin mors opplevelse av forfølgelsen i Kina Utøver Xiao Tong rekonstruerer torturen som det kinesiske regimet påfører Falun Gong-utøvere i fengsel "Free my mum" - La mor slippe fri (fra fengsel og tortur i Kina)

Nicky Bell (til høyre) som bor i London, fordømte på det sterkeste forfølgelsen i Kina og undertegnet petisjonen for å støtte Falun Gong Becca Morgan (til høyre), journaliststudent, sa: ”vanvittig forfølgelse!”

Utøvere i London hadde et arrangement den 3. juni 2018 for å be om hjelp for å sikre frihet for familiemedlemmer som er fengslet for sin tro på Falun Gong i Kina. Utøverne ba om støtte for å sikre løslatelsen av kjære som sitter fengslet i Kina. De ønsket samtidig å informere om det kinesiske regimets statssanksjonerte organhøsting fra samvittighetsfanger, der hovedandelen er Falun Gong-utøvere.

Wang Meihong ble arrestert den 23. april samtidig med 14 andre utøvere i sine hjem i byen Mudanjiang i Heilongjiang provinsen i Kina. Langt derfra, i London, ba datteren, Ming Hui, om oppmerksomhet rundt familiens vanskelige situasjon. Ming kunne fortelle at hun hadde mistet kontakt med moren i mars.

Xiao Tong sto i et bur og holdt et bilde av moren. Hun rekonstruerte torturen som Kommunistpartiet regelmessig påfører Falun Gong-utøvere.

Xiao Tongs mor, Wang Yuyu, ble dømt til tre og et halvt års fengsel etter at hun ble arrestert den 22. januar 2018 i Henan provinsen. Familien hennes i Kina har ikke fått tillatelse til å besøke henne.

Xiao Tong håper at offentligheten, gjennom sin mors historie, vil forstå hvor alvorlig denne forfølgelsen er.

”Folks respons er oppmuntrende”, sa Xiao Tong. ”Mange har uttrykket sin støtte til vår fredelige demonstrasjon.”

Nicky Bell som bor i London, fordømte på det sterkeste forfølgelsen i Kina og undertegnet petisjonen for å støtte Falun Gong. ”Det er urettferdig at livet hennes utsettes for fare og redsel bare på grunn av hennes tro, en tro som ikke gjør noen skade”, sa hun.

Becca Morgan som er journaliststudent, oppmuntret utøverne til å fortsette det gode arbeidet med å la mange mennesker fa kjennskap til denne ”vanvittige forfølgelsen”.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/6/18/170811.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/15/英国学员揭露国内亲人遭中共迫害真相-369864.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.