Kinesisk nyttår: Kjennetegn for personer født i hundens år

Den kinesiske kalenderen deler inn tiden i sykluser på tolv år. Hvert år forbindes med et dyr og ett element. Vanligvis starter det nye året litt senere enn vårt vestlige kalenderår og varierer også i varighet.

Hundens år starter 16. februar 2018

De kinesiske stjernetegnene består av tolv dyretegn. I tillegg til de fem elementene (metall, tre, vann, ild og jord) som symboliserer den sykliske energien fra universet som balanserer kraften mellom seg for å nå fullbyrdelse. Den 16. februar 2018 går vi inn i hundens år og jord-elementet. Hunden er det ellevte dyret i de kinesiske stjernetegnene, og det forutsies å bli et år som kjennetegnes ved ambisjoner, vennlighet og hardt arbeid.

Hund og menneske har en lang historie sammen. Takket være hundens lojalitet og sterke bånd til eieren, gjør de alt for den viktigste i livet deres. Dette har vi hatt stor nytte av, og hunden kan derfor anvendes i mange ulike oppgaver; beste venn, jaktkamerat, turfølge, vakthund, trekkhund, lederhund og assistere politiet i deres arbeid.

Hvis du er født i noen av årene listet opp under, er du født i hundens tegn:
2018: 16. februar 2018 4. februar 2019 Jord

2006: 29. januar 2006 17. februar 2007 Ild

1994: 10. februar 1994 30. januar 1995 Tre

1982: 25. januar 1982 12. februar 1983 Vann

1970: 6. februar 1970 26. januar 1971 Metall

1958: 18. februar 1958 7. februar 1959 Jord

1946: 2. februar 1946 21. januar 1947 Ild

1934: 14. februar 1934 3. februar 1935 Tre

Kjennetegn for mennesker født i hundens tegn:
Lojal og pålitelig
Mennesker født i hundens tegn er generelt hardtarbeidende, genuine og ekte. De er vennlige og lojale mot venner. I blant lider de heller av sine egne tap enn å plage andre. Hvis en venn er i nød, gjør de sitt beste for å forsvare vennen mot urett. Vennskapsrelasjoner er en viktig del av livet og settes høyt, og de gjør alt for sine nærmeste.

Rettferdighet
Den som er født i hundens tegn har vanligvis en sterk rettferdighetssans. De følger de rette prinsippene og vil gjøre ting riktig. De ønsker å kjempe mot de som begår onde og dårlige handlinger. De har en klar mening i forhold til hva man skal like og ikke like. De er modige og oppriktige.

Ansvarsfull
På arbeidsplasser tar folk i hundens tegn ansvar, er engasjert og nøyaktige. De gjør alltid sitt beste når de utfører et arbeid. Takket være en seriøs og ansvarsfull innstilling lykkes de ofte i det de gjør, og de er veldig pliktoppfyllende. De misliker slendrian og våger å stå for sine feil. De klarer seg fint i både studier og arbeid og er godt likt av arbeidsledere.

God partner
På arbeid er de ofte godmodige og hardtarbeidende. De bryr seg ikke så mye om personlig vinning. I overensstemmelse med den lojale personligheten jobber gjerne en person i hundens tegn i service-yrker. De er ettertraktede som ansatte fordi de legger sjelen og hjertet sitt i jobben. De er lojale til familien og gjør alt for sine kjære. De er trofaste og føyelige ovenfor sin partner. Ved å være mer rasjonell enn emosjonell er de omtenksomme og hengir seg helhjertet til sin partner.

Mangler
Personer i hundens tegn har ofte klare mål, men går aldri mot sin samvittighet. De er iherdige og gir aldri opp. Men de kan også være veldig ensporet. De vil gjerne til bunns i saker, er veldig kritiske og mistenksomme, noe som kan irritere arbeidskolleger. De kan raskt endre humør og bli sinte og irritable. Det dårlige humøret kan vedvare, og de har iblant vansker med å ta beslutninger. Rett som det er går de glipp av en mulighet på grunn av sin nøling.

Personer i hundens tegn har mange gode kvaliteter, men de kan også være underdanige med en tendens til å smigre de som er dem overlegen.

Oversatt etter:
https://www.epochtimes.se/Är-du-fodd-i-hundens-tecken

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.