Kinesisk nyttår: Hundens år

Det kinesiske nyttåret 2018 starter den 16. februar og slutter den 4. februar 2019 og er år 4715 i henhold til den kinesiske, tradisjonelle kalenderen.

Hundens år starter 16. februar 2018

Dyretegnet for 2018 er hunden. Året har det maskuline yang. 2018 som er preget av jordelementet i sin yang-form, vil være et begivenhetsrikt år som er preget av sikkerhetproblemer og sosiale, konservative strømninger i samfunnet.

De karakteristiske verdiene av hunden er at den er ærlig og modig av natur, klar til å kjempe for en verdig sak eller å forsvare venner i vanskeligheter.

Selvopptatthet, grådighet og uvitenhet er en vigtig kilde til ulikheter på jorden.

Mange mennesker rundt om i verden vil fremheve betydningen av de universelle verdiene for dialog og solidaritet. Sosial og kulturell impuls på individuelt og kollektivt nivå kan i 2018 gi et nytt håp til de millioner av mennesker i verden som stadig lider av forsømmelse, likegyldighet og avvisning fra samfunnet.

I jord-hundens år vil det vises solidaritet og brorskap der jord-hundens edle og kraftige rettferdighet blir omdannet til materiell og åndelig rikdom.

Hundens år er et godt tidspunkt for livsstilsendring og til starten av nye projekter.

Penger, karriere og skjebne
Mennesker som har jordelement som dominerende element i sitt kinesiske livshoroskop, får en særlig stabilitet gjennom hele 2018. De får mulighet til å organisere sitt personlige og professionelle liv mer trygt og effektivt.

Året kan også innebære at penger kan strømme til de som beslutter å velge ærlighet og rettferdighet i forretninger.

Virksomheter som sikrer forbrukernes velferd og sunnhet, især gjennem økende investeringer innen gjenbruk og vedvarende energi, vil bli belønnet med økte inntekter.

Det kan likevel forventes at noen av oss opplever korte perioder med ensomhet eller forbigående melankoli. For andre kan disse øyeblikkene resultere i en endring i livsplaner.

Sosial rettferdighet og innovasjon
Jord-hundens år er en sterk markør i menns og kvinners liv hvor det er gunstig å lage en ny fortolkning av vår menneskelige tilstand. Styrken av karakter, utdanning, moral, det sosiale liv, sunnhet og omsorg for våre eldste er alle grunnleggende spørsmål som bør revideres og forbedres i løpet av denne perioden.

Nye forfattere og filosofer, men også utgivelser av gamle, glemte tekster av store, klassiske forfattere og diktere, skal våkne opp og føle den kollektive bevisstheten.

Vi kan også forvente å være vitne til nye ambisiøse industriprojekter som fullstendig forandrer produksjonsmåter og utnyttelse av energiressurser, særlig innenfor solenergi, som modnes til å bli en av de største og billigste energikildene både innen transport og hjemme. Alle initiativer som viser seg å redusere forurensning og forbedre livskvaliteten, vil gå raskere og finansieres av de fleste stater; store industrielle og finansielle institusjoner over hele verden.

Handlinger som utelukkende er baseret på egoistiske handlinger, lettkjøpte og usaklige argumenter, vil bli avdekket og avvist av flertallet og gitt plass til de mer universelle verdiene for empati og sosial retferdighet.

Kilde: Kina Informasjon:
https://kina-info.dk/kinesisk-nytaar-2018-hundens-aar/

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.