Erfaring fra Kina: Ta Fa-studie alvorlig

Fordi jeg vokste opp i Kina, var jeg forgiftet av indoktrinering av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP). Jeg hadde mye negativ tenkning, redsel, mistenksomhet, konkurransementalitet og spesielt sjalusi.

I 1998 planla min daværende mann og jeg at han skulle passe sønnen vår mens jeg kunne gå til parken for å gjøre Falun Gong-øvelser og snakke med folk om Falun Gong. Men han forandret mening rett før jeg skulle dra. Jeg ble så sint, at jeg slamret med døren uten å høre på forklaringen hans.

Straks etter at jeg hadde gått ut døren, visste jeg at jeg hadde gjort noe galt og angret med det samme sinneutbruddet. Mens jeg satt på bussen og tenkte på hva som gjorde meg sint, kom Mesterens ord til meg:

Mesteren sa:
“En dårlig person er født med sjalusi.
Ut av egoisme og sinne klager han over urettferdighet.”

(Utdrag fra Essentials For Further Advancement)

Jeg innså at problemet mitt hadde sin årsak i sjalusi, en binding som måtte elimineres.

Etter hvert som jeg prøvde å forbedre meg, la jeg merke til at leggene mine ikke gjorde vondt da jeg satt i den sittende meditasjonen i parken.

Sinne som bunnet i sjalusi
Jeg ble forfulgt i Kina fordi jeg praktiserer Dafa. Min tidligere mann greide ikke presset og skilte seg fra meg i år 2000. Da dommeren foreslo at vi skulle gifte oss igjen, svarte jeg sint: “Aldri!”

Mange år senere skjønte jeg at jeg hadde sagt dette fordi jeg ikke hadde gitt slipp på sentimentalitet, egoisme og sjalusi. Derfor hadde jeg ikke klart å hjelpe min tidligere mann til å forstå Falun Dafa.

Da jeg oppdaget min sterke binding til sjalusi, begynte jeg å arbeide med å fjerne sjalusien.

I 2013 begynte noe å vokse ut under det venstre øret. Jeg bekymret meg ikke i begynnelsen, for det verken klødde eller gjorde vondt. Men da det etter noen år ble større, ble jeg bekymret og prøvde å se inn i meg selv.

En kollega sa i fjor: “Misunnelse skaper svulster, og sjalusi skaper kreft.” Jeg var overrasket, og plutselig innså jeg at veksten hadde sin årsak i sjalusi.

Jeg innså at det at mitt sinne kom i fokus også i arbeidslivet. Jeg følte meg mishandlet, og sinnet fikk meg til å reagere forhastet. Nå forstår jeg at mitt sinne var forårsaket av sjalusi.

Endret følelse i forhold til sjalusi
Ifølge artikkelen “Eliminating Jealousy” (publisert 15. juli 2016 på Minghuis nettside) sa filosof Chen Jiting fra Ming-dynastiet at det er to skamfulle ting for en herre: Å skryte av egne sterke sider og dekke over egne svake sider. Han sa også at det er to laster for en herre: Sjalusi i forhold til andres dyktighet og å spre andres udyktighet.

Jeg ble rørt da jeg leste artikkelen fordi det handlet om meg; de to skamfulle tingene og de to lastene mine. Jeg innså at jeg ikke hadde fjernet sjalusien; jeg hadde ikke forandret meg i det hele tatt.

En gang drømte jeg at Læreren sa: “…Buddha Amitabha snakket om å dra til paradis med karma.” (Zhuan Falun) Jeg forsto etter at jeg våknet at han snakket om sjalusi.

Læreren sa:
Det er en regel. Hvis misunnelse ikke gis opp i kultiveringsforløpet, kan man ikke oppnå Rett Frukt. Det er definitivt slik. Du har kanskje hørt før at Buddha Amitabha snakket om å komme til paradis med karma. Men det skjer ikke uten at man har sluppet misunnelsen. Det kan være mulig å komme til paradis med karma for videre kultivering, selv om man er kommet til kort i noen mindre saker. Men om man ikke slipper misunnelsen, er det absolutt umulig. (Zhuan Falun)

Mesterens ord fortalte meg at jeg virkelig må arbeide hardt og la bindingen til sjalusi fare.

Funn av andre bindinger for å gjøre fremgang i kultiveringen
Sjalusi er noe ondt og dårlig. Men jeg visste at jeg hadde andre bindinger også. De måtte måtte jeg finne ved å se innover; inne i meg selv. I tillegg til sjalusi fant jeg binding til klaging, kritisere, hat, arroganse, misunnelse og flere andre.

Læreren sa:
“Huatuo så en tumor i Caocaos hjerne og ville operere den. Caocao trodde at Huatuo mente å drepe ham. Derfor fengslet han Huatuo, og Huatuo døde til slutt i fengselet. Da Caocaos sykdom dukket opp igjen, husket han Huatuo og lette etter ham, men Huatuo var allerede død. Senere døde virkelig Caocao av denne sykdommen.” (Zhuan Falun)

Lærerens Fa lærte meg at å stadig være på vakt og være mistenksom også er skadelige bindinger som jeg må eliminere.

I tillegg forsto jeg ikke forholdet mellom Læreren, Dafa og medutøvere. Men jeg forsto at jeg ikke hadde prioritert Fa-studier. Jeg hadde en binding til å gjøre ting, lathet. Da jeg møtte konflikter, tenkte jeg ikke på Læreren og Dafa først.

I stedet brukte jeg menneskelig mentalitet til å analysere problemet. Jeg lærte fra andre i stedet fra Fa. Jeg brukte mer tid på å surfe på nettet enn å studere Fa. Jeg så utover i stedet for innover da jeg møtte problemer, og mine mange bindinger oppsto fordi jeg ikke møtte Fa’s standard for Sannhet, Medfølelse og Toleranse.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/8/16/165048.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.