Mange politioffiserer nekter å arrestere Falun Gong-utøvere

Til tross for den 18 år lange forfølgelse av den åndelige metoden i Kina, har Falun Gong-utøvere klart å stå mot regimets propaganda, og de forteller folk om Falun Gong og forfølgelsen. I prosessen har mange politioffiserer blitt klar over sine roller i forfølgelsen og velger å ikke håndheve prosedyrer.

”Vær så snill og ta en buss og dra hjem”
To utøvere dro til en by for å informere om forfølgelsen av Falun Gong. De ble meldt til politiet, og tre unge tjenestemenn ankom.

Etter at utøverne hadde forklart tjenestemennene hvorfor de var der, ba den ene av tjenestemennene dem høflig, foran angiveren: “Vær så snill og ta en buss og dra hjem”. Deretter spurte de angiveren: ”Hvorfor behandler du disse så dårlig? De er ikke drapsmenn!”

”Ikke fortell noen at vi lot dere dra”
Da sju utøvere satt sammen og leste en Falun Gong-bok, brøt en gruppe politimenn seg inn i boligen. Utøverne ble sjokkerte og visste ikke hvordan de skulle reagere, unntatt en som prøvde å hindre tjenestemennene i å komme inn i rommet. Boligen inneholdt utstyr for å trykke Falun Gong-materiell.

Politiet begynte å gjennomsøke hvert rom. En av dem sa: ”De er alle eldre. Ingen unge menn eller kvinner”. Noen utøvere forstod hva som pågikk og foreslo at de skulle dra vekk med det samme. Politimennene dro fra boligen sammen med utøverne. En tjenestemann sa: ”Ikke fortell noen at vi lot dere dra.”

Politiet forstår hva Falun Gong står for
En utøvers slektning dro til et lokalt politikontor. Der så han en velbrukt Falun Gong-journal lå på skrivebordet. Slektningen spurte tjenestemannen om hvorfor han hadde slikt materiell liggende der. “Utøverne har en spesiell måte å nå oss på”, sa han. ”Vi nekter å snakke med dem. Så ringer de oss. Vi nekter å svare telefonen, og så sender de materiell til oss.”

En politimann som aldri har forfulgt utøvere, fikk informasjon om Falun Gong fra en slektning. Hver gang han ser utøvere som deler ut informasjonsmateriell, går han bare vekk derfra.

“Jeg har en slektning som praktiserer”, fortalte han en annen politimann. ”Før han lærte Falun Gong, hadde han et voldsomt temperament. Men etter å ha praktisert Falun Gong, endret han seg. Jeg husker at under en nyttårsfeiring ble en av grisene hans stjålet. Hvis det ikke hadde vært for Falun Gong, hadde han vært rasende. Men han var helt rolig. Det var takket være Falun Gong.”

En utøver ble meldt til politiet for å ha levert ut informasjonsmateriell. Utøveren ble arrestert og ført til politistasjonen. Politisjefen sa: ”Noen har meldt at du delte ut Falun Gong-materiell. Gi meg navnene på de som du gir materiell til!” Utøveren nektet å svare. Etter en stund lot politisjefen ham gå.

Oversatt etter:
http://www.clearwisdom.net/html/articles/2017/6/28/164444.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.