Danmark: Styresmaktene tar opp forfølgelsen i Kina under menneskerettighetsforhandlinger
 

Danmark: Styresmaktene tar opp forfølgelsen i Kina under menneskerettighetsforhandlinger

Den danske Falun Gong-utøveren Wei Zaiqun og ektemannen Jan Eckhausen mottok nylig et kondolansebrev fra de danske myndighetene i anledning dødsfallet til Zaiquns svoger, Chen Guangzhong, som døde i politiets varetekt i Kina den 28. juli 2017. Under en samling i København sentrum krevde Wei Zaiqun løslatelse av sine to søstre som begge er fengslet i Kina for sin overbevisning.

Under en samling i sentrum av København krever Wei Zaiqun løslatelse av sine to søstre som er arrestert i Kina Wei Zaiqun taler ved et arrangement foran den kinesiske ambassaden den 27. juli 2017

Støtte fra utenriksdepartementet
Erik Laursen som er leder for Asia-avdelingen i utenriksdepartementet, skrev brevet til Zaiqun, ektemannen og Falun Dafa-foreningen i Danmark den 4. August 2017. Etter Chens død kontaktet Falun Dafa-foreningen den danske statsministeren og utenriksministeren den 2. august - etter en tidligere kommunikasjon med dem den 24. juli.

I brevet uttrykker Laursen sin dypeste kondolanse overfor familien. I et møte i utenriksdepartementet den 16. september i fjor lovet tidligere minister Kristian Jensen å følge godt med på menneskerettssituasjonen i Kina. Dette inkluderte bilaterale samtaler mellom de to landene da statsministeren og utenriksministeren besøkte Kina tidligere dette året.

Under en samling i sentrum av København krevde Wei Zaiqun løslatelse av sine to søstre som er arrestert i Kina. Svogeren Chen Guangzhon døde i politiets varetekt den 28. juli 2017.

Den danske regjeringen samarbeidet med EU for å sette temaet på dagsorden under menneskerettighetsforhandlinger i Brüssel den 22.-23. juni 2017. Det som ble lagt fram av den danske regjeringen og diskutert på møtet, var mishandling av Falun Gong-utøvere i Kina.

Laursen sa at han og regjeringen ville ha saken under oppsikt; også fengslingen av Zaiquns søstre i Kina.

Døde etter seks måneder i forvaring
Wei Zaiquns to søstre, Wei Zaihui og Wei Zaixui, ble begge arrestert den 27. mai, 2015. Begge ble dømt til sju års fengsel og sitter fremdeles fengslet. Zaihuis ektemann, Chen Guangzhong, ble også fengslet den 9. februar 2016 og senere dømt til tre års fengsel.

Zaiqun og familien hørte nylig at både Zaihui og Chens tilstand var livstruende. Legen sa at Chen kunne dø hvert øyeblikk; pupillene hans hadde utvidet seg.

I fengselssykehuset så Chens bror at Chen lå blek og bevisstløs i sengen. Han var nesten naken, og hår var blitt fjernet. Han responderte ikke da navnet hans ble nevnt. Vaktene nektet familien å ta bilder. Chen døde noen dager senere, den 28. juli.

Wei Zaiqun talte ved et arrangement foran den kinesiske ambassaden den 27. juli 2017, bare en dag før svogeren døde i fengselssykehuset.

Hele familien hadde nytte av Falun Gong
Etter at familien ble fengslet i Kina for mer enn to år siden, begynte Zaiqun å kontakte embetsmenn og delta i opptog med krav om at de måtte løslates. Hun fortalte også folk om alle de positive endringene familien opplevde ved praktisering av Falun Gong.

Zaiqun hørte om Falun Gong av venner i Danmark i 2006. Hun tenker tilbake: ”Skiveprolapsen, den frosne skulderen, hudsykdommen og mange andre sykdommer ble alle kurert ikke lenge etter.” Etter å ha hørt historien hennes ble også begge søstrene utøvere. De brukte ikke lenger medisin og har blitt mer ærlige og hjelpsomme ovenfor andre.

Chen ble alvorlig skadet etter en ulykke, noe som førte til hukommelsestap, høyt blodtrykk og andre problemer. Zaiqun sa: ”Falun Gong hjalp ham å få tilbake livet og gav familien et godt liv. Men nå er alt dette tatt fra oss, inkludert Chens liv.”

Oversatt etter:
http://www.clearwisdom.net/html/articles/2017/8/19/165091.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/14/丹麦政府关注陈光忠被迫害致死案(图)-352491.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.